Sticos Fagstoff

Feriepengeutbetaling - like utfordrende hvert år?

Feriepengeutbetaling - like utfordrende hvert år?

Er det slik at alle skal ha feriepengene sine utbetalt i juni? Hvorfor blir noen trukket 4/26-deler? Og hvorfor er feriepengeutbetaling så vanskelig?

Inger Rose Mathisen, rådgiver i Sticos

Mange synes lønnskjøringen blir komplisert når tiden for feriepengeutbetalingen kommer. En av grunnene til det er nok at dette ofte gjøres kun en gang i året. Og noe som er sikkert er at man glemmer utrolig mye i løpet av ett år. Hver vår får vi veldig mange spørsmål om akkurat dette, og her får du svar på det mange lurer på.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Hvorfor feriepenger og når skal de utbetales?

For å si det enkelt så er feriepenger «lønn» mens man har ferie. Ferien er nemlig ulønnet, og man får i stedet utbetalt feriepenger for å kompensere for lønnsbortfallet. For mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, kan dette være vanskelig å forstå. Dette skyldes at feriepengene blir utbetalt i juni selv om man ikke nødvendigvis har ferie da.

Ifølge Ferieloven kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste lønningsdag, og senest 1 uke, før ferien tas. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. For eksempel om en arbeidstaker skal avvikle 3 ferieuker i mars, kan han kreve at 3/5-deler av feriepengene utbetales i forkant av denne ferien. Samtidig holdes lønn for 3 uker tilbake. Resten av feriepengene fordeles og utbetales når de resterende feriedagene tas.

Tariffavtalt tidspunkt for utbetaling

Tariffavtalen for kommunal sektor har en hovedregel om utbetaling av feriepenger i juni måned. Dette anses som gunstig både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Feriepengene utbetales da samtidig som man holder tilbake lønn for årets feriedager.

Men, den tariff-avtalte ordningen er ikke til hinder for at en ansatt kan kreve utbetaling av feriepenger etter ferielovens bestemmelser.

Tariffavtalen har også særlige bestemmelser for feriepenger til undervisningspersonale i deres første yrkesår. De skal utbetales full lønn i juni måned dersom de opptjente feriepengene vil gi en lavere utbetaling.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Når man snakker om ferie så er det vanlig å bruke virkedager i stedet for arbeidsdager. Virkedager er alle dager unntatt søndager og andre helge- og høytidsdager, og en uke tilsvarer dermed 6 virkedager (mandag til lørdag). Antall virkedager pr. måned blir da i gjennomsnitt 26.

I kommunal sektor som har avtalefestet 5 uker ferie, vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. 5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager, altså 4 virkedager mer enn en måned. Derfor må det trekkes for noen ekstra dager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler. På denne måten blir antall dager det gjøres lønnstrekk for og antall dager man har ferie likt.

Mange er også av den oppfatning at trekket på 4/26-deler tilsvarer de 4 ekstra feriedagene man har ved 5 ukers ferie. Men dette stemmer ikke. 4/26-delstrekket tilsvarer antall virkedager ferien varer utover en måned, og utgjør nemlig bare 3,33 arbeidsdager.

Når det fremkommer et trekk på 4/26-deler på lønnslippen, er det mange som tenker at de ikke får utbetalt alle feriepengene sine. Dette trekket gjøres egentlig ikke på feriepengene, selv om det ser slik ut på lønnsslippen, men av en månedslønn. Det som faktisk skjer ved feriepengeutbetalingen, er at arbeidsgiver utbetaler alle feriepengene pluss en vanlig månedslønn, samtidig som det holdes tilbake lønn for ferien (Feriepenger + Månedslønn – Lønn for 5 uker).

Trekket for de ekstra dagene gjøres alltid i forhold til en månedslønn. Har man ikke månedslønn, så har man heller ikke noe å trekke i. Timelønte arbeidstakere vil dermed aldri få dette trekket på sin lønnsslipp.

Arbeidstaker som har sluttet

Arbeidstakere som har sluttet tidligere i år eller i fjor som har avtale med arbeidsgiver om at feriepengene først skal utbetales for eksempel nå i juni, skal ha alle feriepengene sine utbetalt. Her blir det altså ikke noe 4/26-dels trekk på utbetalingen. Dette skyldes at man i slike tilfeller ikke avregner feriepengene slik man gjør for arbeidstakere som også er ansatt i juni.

Vær også oppmerksom på at når det utbetales feriepenger til en arbeidstaker som har sluttet, skal det i a-meldingen rapporteres uten at arbeidsforhold rapporteres, eller ved at det tidligere arbeidsforholdet rapporteres med samme sluttdato som når arbeidsforholdet faktisk opphørte.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: