Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Forberedelser til årsoppgjøret i kommunale virksomheter

Forberedelser til årsoppgjøret i kommunale virksomheter

For å få en effektiv gjennomføring av årsoppgjørsprosessen må det planlegges. Det er mye du kan gjøre før årsskiftet for å spare mange timers arbeid når alvoret setter inn. Her er noen tips før årsoppgjøret 2020. 

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

Den nye kommuneloven skal benyttes

Første årsoppgjøret med ny kommunelov og nye bestemmelser skal benyttes. Den nye kommunelovens kapittel 14 (økonomiforvaltning), 15 (selvkost), 16 (kommunenes og fylkeskommunenes rapportering til staten), 28 (statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse) og 29 (utlegg og konkurs, betalingsinnstilling og statlig tilsynsnemnd).

Sticos har verktøyene

Innholdet i Sticos Oppslag Kommune er som vanlig oppdatert. Note- og avstemmingsverktøyet (fra NKK) og verktøyet for føring av pensjonsmidler- og forpliktelser (fra NKK) er også publisert i oppslagsverket.

For planleggings- og gjennomføringsfasen av årsoppgjøret så kan vi anbefale å se på flere av våre verktøy. «Gjøremålsliste for årsoppgjøret» er et regneark som lett kan tilpasses mindre kommuner, men er også forberedt for de store (fylkes-)kommunene. I oppslagsverket finner du en mengde sjekklister for årsoppgjøret, verktøy for beregning av minimumsavdrag og mye mere.

Sticos kan bistå i årsoppgjøret

Sticos har også rådgivere innen kommunalt regnskap som bistår rent praktisk i årsoppgjøret. Samtlige har blant annet revisjonsutdanning og god relevant praksis fra kommunal virksomhet. Les mer om våre tjenester og rådgivere her.
Ta gjerne kontakt med oss så kan vi se hva vi blir enige om.

Siste regnskapsavleggelse i «gammel» kommune?

Årsregnskapene for 2020 avlegges etter de alminnelige regler for avleggelse av kommuneregnskapet. Ved kommunesammenslåing skal balanseverdiene i de gamle kommunene videreføres etter kontinuitetsprinsippet ved regnskapsavslutningen og slås sammen i åpningsbalansen til den «nye» kommunen. Eiendeler, gjeld og egenkapital overføres til den nye kommunens åpningsbalanse til de verdier de var bokført til per 31.12.2020 i de gamle kommunenes regnskaper. Interne mellomværende mellom kommunene som slås sammen, elimineres i åpningsbalansen. Også memoriakonti overføres etter kontinuitetsprinsippet. Den nye kommunen har frist på seg til 1. mars i det første driftsåret for å utarbeide en foreløpig åpningsbalanse.

Se også «Notat GKRS – Kommunesammenslåinger og andre grenseendringer» i Sticos Oppslag Kommune.

KOSTRA-veilederen for 2021

Veilederen for 2021 er nå ute, den vil bli integrert i Sticos Oppslag Kommune i løpet av kort tid.

Planlegg årsoppgjøret

Det viktigste for en god gjennomføring av årsoppgjøret er at man har oversikt. En god plan skaper trygghet og forutsigbarhet. 

Oversikt over egne og andre sine oppgaver i årsoppgjøret, når og hvordan de skal utføres, skaper smidighet og åpner for forberedelse og kompetanse.

Oppfølging av en plan innebærer også at deltakerne kan få både ros og ris, men ikke minst at oppgaver blir kvittert ut slik at en slipper å bruke mere tid på dem. En god plan og oppfølging av denne har mange sider ved seg som gjør at både leder og medarbeidere lykkes bedre i årsoppgjøret!

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: