Sticos Fagstoff

Innførsel av varer og kjøp av fjernleverbare tjenester – foreldelse av kompensasjonskrav

Innførsel av varer og kjøp av fjernleverbare tjenester – foreldelse av kompensasjonskrav

En kommune skal som hovedregel selv beregne merverdiavgift ved innførsel av varer og fjernleverbare tjenester. Dersom beregningen ikke foretas rettidig kan dette medføre at kommunen mister retten til kompensasjon.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Tidspunktet for beregning av merverdiavgift ved innførsel

Ved innførsel av varer skal kommunen beregne merverdiavgift i den terminen tolldeklarasjonen er datert (ekspedisjonsdatoen). Dato på faktura fra leverandør eller dato på deklarasjonsoversikten er uten betydning.

Er ekspedisjonsdatoen på tolldeklarasjonen 15. februar, mens deklarasjonsoversikten er datert 3. mars, skal merverdiavgift innberettes på termin 1 og kompensasjon kreves i samme termin.

Ved innførsel av fjernleverbare tjenester skal kommunen som hovedregel beregne merverdiavgift i den termin fakturaen fra leverandøren er datert. Er fakturaen fra leverandør datert 15. februar skal beregnet merverdiavgift tas med på termin 1. Kompensasjon for beregnet merverdiavgift kreves i samme termin.

Når starter foreldelsesfristen for krav på kompensasjon å løpe?

Foreldelsesfristen starter å løpe fra den termin avgiftsbeløpet er eller skulle vært registrert i regnskapssystemet. Basert på ovennevnte eksempler starter foreldelsesfristen å løpe fra 1. termin.

Når foreldes krav på kompensasjon?

For kommuner, fylkeskommuner samt andre kommunale og fylkeskommunale virksomheter som krever kompensasjon på samme oppgave som kommunen og fylkeskommunen, så foreldes kravet etter utløpet av fristen for å sende inn neste oppgave. Kommunale foretak (KF) skal kreve kompensasjon på samme oppgave som kommunen. Dette innebærer at KF har samme foreldelsesfrist som kommunen.

Kommunen innfører en vare hvor tolldeklarasjonen er datert 15. januar. Rett til kompensasjon foreldes etter 10. juni (forfall for termin 2). Dette som en konsekvens av at kommunens beregning av merverdiavgift ved innførselen skal skje på termin 1.

Konsekvensen av for sen beregning av merverdiavgift

Dersom kommunen unnlater å beregne eller beregner merverdiavgift for sent ved innførsel av varer og tjenester, så kan avgiftsbeløpet bli en kostnad for kommune.

Kommune A innfører en vare. Tolldeklarasjonen er datert 15. mars 2018. A glemmer å beregne merverdiavgift på termin 2, og oppdager dette i desember 2018. A må her foreta beregning av merverdiavgift og innberette denne på termin 2 2018. Dersom A skal bruke anskaffelsen i kompensasjonsberettiget virksomhet vil retten til kompensasjon imidlertid være tapt på grunn av foreldelse.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x