Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Innlevering av mva-melding og kompensasjonsmelding

Innlevering av mva-melding og kompensasjonsmelding

Frist for levering av mva-melding og kompensasjonsmelding for merverdiavgift er 31. august. Skattemeldingen for 3. termin som gjelder mai og juni har en forlenget innleveringsfrist av hensyn til ferieavviklingen.

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Kommuner og fylkeskommuner skal levere både ordinær mva-melding og kompensasjonsmelding for merverdiavgift innen 31. august 2021. Det er viktig at skattemeldingene blir levert innen fristen og med riktige beløp. 

Melding om kompensasjon for merverdiavgift som kommer inn etter at fristen er utløpt, blir avvist. Kravet kan i slike tilfeller tas med i kompensasjonsmeldingen for en senere periode, så fremt det ikke er foreldet.  

Skattemyndighetene har hjemmel til å ilegge en daglig løpende tvangsmulkt når skattemeldingen ikke leveres innen den fastsatte fristen. 

For den ordinære mva-meldingen vil det dessuten påløpe forsinkelsesrenter ved for sen betaling av merverdiavgift.

Kompensasjonsmelding for merverdiavgift

Kompensasjonsloven § 9: “Dersom skattemeldingen mottas etter utløpet av leveringsfristen skal kravet avvises. Med de begrensninger som følger av § 10 kan kravet tas med i skattemeldingen for en senere periode”.

For kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn skattemelding for neste periode. Det samme gjelder for kommunale foretak som skal kreve kompensasjon på samme oppgave som kommunen.

Eksempel: Kommunen mottar en faktura som er datert 10. mai. Merverdiavgiftsbeløpet på denne fakturaen foreldes etter utløpet av 10. oktober som er innleveringsfristen for neste termin. 

Foreldelse avbrytes kun ved innsendelse av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon.  

Tvangsmulkt

Skatteetaten stanset tvangsmulkt noen måneder som en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen. Tvangsmulkt er imidlertid nå gjeninnført.

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen.

Behov for faglig oppdatering? Sjekk ut våre nettkurs 

Forsinkelsesrenter

Ved for sen betaling av skyldig merverdiavgift blir det oppkrevd forsinkelsesrente. Renten løper fra forfallstidspunktet fram til betaling skjer. Rentesatsen er 8 % p.a. fra 01.07.2021.

Avskåret rett til fradrag eller kompensasjon

Det er ikke rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift ved utgifter til mat og servering. Dette gjelder ikke for blant annet mat til elever i skolen og mat til eldre på institusjon hvor det foreligger rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift.

Sticos antar at kommunen ikke vil ha rett til kompensasjon for merverdiavgift ved betaling for matservering på karantene-hotell for innbyggere som kommer reisende fra områder med høy smitte. Det er kun kompensasjon for overnattingstjenesten som er fakturert med 6 % merverdiavgift. 

Skattemyndighetene kan ilegge tilleggsskatt når det gitt uriktige opplysninger. Reglene om tilleggsskatt gjelder også for merverdiavgiftskompensasjon. Tilleggsskatten utgjør normalt 20 % av den avgiften som er eller kunne vært unndratt.

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i offentlig sektor. Les mer her!

Print

Sticos holder deg oppdatert: