Knut Erik Lie kåret til Årets kommunaløkonom 2018

Knut Erik Lie (t.v.) mottok utmerkelsen av daglig leder Leif Arild Grytbakk (t.h.) i Sticos onsdag kveld. Foto: Geir Ove Hauge

Knut Erik Lie kåret til Årets kommunaløkonom 2018

Utredningsleder Knut Erik Lie i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) er tildelt prisen for sitt engasjement for kommunal økonomi.

Prisen «Årets kommunaløkonom 2018» ble delt ut på Norges kemner- og kommuneøkonomers forbunds (NKK) regnskapskonferanse av daglig leder Leif Arild Grytbakk og produktsjef Hege Beck i Sticos onsdag kveld. 

Vinneren Knut Erik Lie har arbeidet innen kommunal revisjon gjennom en årrekke, og jobber i dag som seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og som utredningsleder i GKRS. 

Det er 17. gangen prisen deles ut av Sticos og NKK.  

Fagutvalgets begrunnelse 

Prisen deles ut til noen som har gjort seg bemerket innen fagfeltet kommunal økonomi gjennom å ha vært ekstra aktiv innenfor organer som behandler kommunaløkonomiske spørsmål eller har gjort seg bemerket gjennom offentlig debatt. Aktuelle kandidater kan også ha vært aktiv over lengre periode ut over vanlig engasjement.  

Fagutvalget fremhevet i sin begrunnelse Lies faglige kunnskap og integritet, godt humør, hyggelig å møte, en god støttespiller for medlemmene. Han sier sjeldent nei til å påta seg oppgaver, og har på en positiv måte bidratt til å fremme kommunal revisjon. Han er i hyppig kontakt med fagmiljøet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og bidrar med faglige råd og synspunkter i den sammenheng. 

Sticos har egne nettkurs for kommune og fylkeskommune. Sticos Nettkursabonnement gir deg lavere kostnader for nettkurs og etterutdanning. Betal en fast månedspris og ta så mange nettkurs du vil. Se mer her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x