Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Kommune: Bortfall av omsetning som følge av koronapandemien

Kommune: Bortfall av omsetning som følge av koronapandemien

Bortfall av omsetning under koronapandemien påvirker ikke størrelsen på forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift.

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Flere typer kommunale anlegg har under pandemien vært nedstengt i perioder eller hatt antallsbegrensninger slik at avgiftspliktig omsetning er bortfalt eller redusert. 

Innebærer dette at kommunen må korrigere fordelingsnøkkelen ved beregning av forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser? 

Forholdsmessig fradrag for merverdiavgift

Det gis kun forholdsmessig fradrag for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester som brukes under ett i både avgiftspliktig virksomhet og til formål som ikke gir rett til fradrag for merverdiavgift. 

Kommunale svømmehaller, idrettshaller og kulturhus er eksempler på anlegg som kommunen driver delt virksomhet fra og hvor det må foretas fordeling av inngående merverdiavgift på felleskostnader. 

Vil bortfall eller reduksjon av omsetning som følge av koronapandemien påvirke fordelingsnøkkelen for mva-fradrag? 

Finansministeren har på spørsmål fra en stortingsrepresentant uttalt at bortfall av omsetning og eventuelt mottak av kompensasjonsmidler i seg selv ikke er avgjørende for virksomhetens fradragsrett. 

Vi oppfatter dette slik at endringer i omsetningstallene på grunn av koronapandemien ikke skal påvirke størrelsen på forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Kommunen må derfor bruke den samme fordelingsnøkkelen som tidligere, selv om anlegget har vært stengt på grunn av korona. Tilsvarende gjelder ved redusert omsetning på grunn av antallsbegrensninger. 

Vil du lære mer merverdiavgift? Sjekk ut våre populære nettkurs

Ubetydelighetsregelen

Når avgiftspliktig omsetning normalt ikke overstiger 5 % av total omsetning blir det som hovedregel ingen fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser. 

Får det betydning for fradragsretten for inngående merverdiavgift når bortfall eller reduksjon av avgiftspliktig omsetning skyldes koronapandemien?

Skatteetaten antar at koronapandemien er en ekstraordinær omstendighet som ikke skal få betydning for retten til forholdsmessig fradrag. 

Omsetningstap som følge av pandemien vil derfor ikke få betydning for retten til forholdsmessig fradrag. 

Eksempel

En kommunal svømmehall brukes både i kommunens kompensasjonsberettigede virksomhet (skoleundervisning) og i avgiftspliktig virksomhet (utleie til videregående skole). Svømmehallen har også virksomhet som verken gir rett til fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift (publikumsbading mot betaling i konkurranse med andre). 

Under pandemien er svømmehallen stengt i en periode, eller omsetningen er redusert på grunn av antallsbegrensninger. 

Kommunen har rett til forholdsmessig fradrag for merverdiavgift, selv om svømmehallen på grunn av nedstengning ikke kan brukes av fylkeskommunen. Det er altså ikke slik at kommunen kan kreve kompensasjon for en større andel av merverdiavgiftsbeløpet på fellesanskaffelser. 

Kommunen må operere med samme fordelingsnøkkel som tidligere, selv om anlegget er stengt på grunn av korona. Tilsvarende gjelder ved redusert omsetning på grunn av antallsbegrensninger. 

Et annet eksempel kan være et kommunalt badeland som driver avgiftspliktig omsetning med salg av inngangsbilletter til opplevelsessenter. I tillegg leier kommunen ut et basseng til en svømmeklubb. Utleien til svømmeklubben er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.  

Kommunen kan ikke kreve fullt fradrag for inngående merverdiavgift på bakgrunn av at bassenget ikke har vært brukt av svømmeklubben i en periode under koronapandemien. Også i slike tilfeller må kommunen føre forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: