Sticos Fagstoff

Kommunene får ikke dekket alle merutgiftene ved korona

Kommunene får ikke dekket alle merutgiftene ved korona

Likevel vil regjeringen vurderer en særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter.

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) lover at kommunene skal kompenseres mer, men det blir ikke «krone for krone». Det bekrefter kommunalminister Nikolai Astrup (H) overfor Klassekampen.

Tidligere kompensasjonsordninger til kommunene har vært utdelt flatt, men nå vil regjeringen vurdere en særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag 4. september, roser de kommunene for den formidable innsatsen de har gjort for å stanse smittespredning.

- De fremste i kampen om å slå ned smitten er nå kommunene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. Fordi kommunene har vært raske til å innføre lokale tiltak, og tatt klare grep, har vi beholdt kontrollen, påpeker Høie.

Han roser også kommunenes arbeid med å øke testkapasiteten etter sommeren. Det har bidratt til at mange flere testes og dermed til kontroll over smittespredningen.

- For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Astrup.

Sticos Oppslag Kommune gir deg praktiske svar på spørsmål om KOSTRA, kontering, merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, samt lønnsinnberetning, tariffavtaler, trygderett og arbeidsrett. Få mer informasjon her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: