Sticos Fagstoff

Midlertidlig lov som legger til rette for fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer

Midlertidlig lov som legger til rette for fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertidig lov som skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene gjør unntak fra kommuneloven og IKS-loven.

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

Høringsbrev - forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en midlertidig lov med ett unntak fra kommuneloven og ett unntak fra lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Som følge av koronapandemien er det behov for fortsatt å legge særskilt til rette for en forsvarlig og fleksibel møteavvikling, både i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner og i interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene skal bidra til dette.

Departementet foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene.

Kort høringsfrist

Forslagene er en videreføring/gjeninnføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Bestemmelsene bør komme på plass raskt for at de skal kunne gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak.

Departementet sender derfor forslagene på en begrenset høring med kort høringsfrist. Høringsuttalelser skal avgis digitalt. Dette gjøres under «send inn høringssvar nederst på denne siden». Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Høringsfristen er mandag 14. september 2020.

Kilde: Regjeringen.no

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: