Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ny grense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og sykepleiere i KLP

Ny grense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og sykepleiere i KLP

Fra 1. april endres grensen for rett til medlemskap for blant annet sykepleiere og lærere til 20 % av full stilling.  

Har man flere deltidsstillinger hos samme arbeidsgiver, eller annen arbeidsgiver som er omfattet av pensjonsordningen, kan disse legges sammen for å oppfylle kravet. Lærere er medlemmer i Statens pensjonskasse og sykepleiere i kommunal sektor er medlemmer i KLP. Sykepleiere er underlagt lov om pensjonsordning for sykepleiere, og var derfor ikke omfattet av endringen etter Arbeidsrettens dom i juni 2013 om at tariffavtalens grense på 14 arbeidstimer pr. uke var diskriminering av deltidsansatte. 

Arbeidsretten mente at det kunne være en akseptabel nedre grense, men overlot dette spørsmålet til partene. Tariffavtalen har i dag ingen slik nedre grense.

Engasjement på pensjonistvilkår

Endringen medførte at ordningen med å kunne arbeide inntil 168 timer i kvartalet uten at pensjonen ble redusert opphørte. Fra 1. oktober samme år ble det innført en ordning med å kunne engasjeres på pensjonistvilkår, med tariffregulert timelønn, uten at pensjonen ble redusert. Pensjonerte sykepleiere kan pr. i dag ikke engasjeres etter denne bestemmelsen, men må forholde seg til grensen på 20 % stilling for innmelding uten at det får konsekvenser for deres pensjon.


Sticos holder deg oppdatert: