Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

Ny veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

I denne veilederen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet råd og forklaringer om hvordan kommunene skal utarbeide selvkostregnskap og gebyrforskrift for byggesaksområdet

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Den nye veilederen forklarer de rettslige rammene og kommunenes handlingsrom ved fastsettelse av gebyrer, og gir anbefalinger om utredning av selvkost.

Bakgrunnen for veilederen er et behov for avklaring og presisering av selvkostberegning og utforming av gebyrforskrift. Veilederen skal gjøre det lettere for kommunene å gjennomføre beregninger av selvkost og fastsette lovlig nivå på gebyrer på byggesaksområdet. Denskal også bidra til mer enhetlig praksis blant kommuner.

Veilederen gjelder gebyrer i byggesaker. Mange av rådene og presiseringene som gjelder for byggesaksområdet vil likevel også ha relevans for planområdet.

Hovedforskjellene mellom den nye veilederen og den generelle veilederen «Veileder til selvkostforskriften», er at den nye veilederen gir presiseringer, forklaringer og eksempler som er spesielt rettet mot byggesaksområdet.

Se mer om selvkost i Sticos Oppslag Kommune under emnet Selvkost

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Sticos holder deg oppdatert: