Sticos Fagstoff

Rådgivere i Sticos oppdaget flere feil i KOSTRA-hovedveilederen

Rådgivere i Sticos oppdaget flere feil i KOSTRA-hovedveilederen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endret de nye retningslinjene for regnskapsrapportering etter innspillene fra Sticos.

Heidi Kultorp, kommunikasjons- og innholdsansvarlig i Sticos

Det er endring av KOSTRA-art 165 i hovedveilederen for 2020 som ble endret etter at Sticos oppdaget at innholdet ikke var riktig etter regelverket. 

- Departementet sin oppfatning av hva som er opplysningspliktige, og ikke skattepliktige godtgjørelser, har med tiden blitt uriktige, forteller Per Kristian Aune som er revisor og rådgiver for kommunalt regnskap i Sticos. 

- I årets endringer har godtgjørelser som enten er skattefrie eller trekkpliktige, og dermed også opplysningspliktige, blitt fjernet fra veilederens art 165 på vår anmodning. I tillegg har det blitt lagt til to presiseringer, som vi også har bedt om, sier Aune. 

Med et enkelt søk i Sticos Oppslag Kommune får du praktiske svar på dine spørsmål om KOSTRA, kontering, merverdiavgifts og merverdiavgiftskompensasjon, samt lønnsinnberetning, tariffavtaler, trygderett og arbeidsrett. Kontakt oss for demo!

Erkjentlighetsgodtgjørelse

KOSTRA er et offentlig rapporteringssystem som brukes av alle norske kommuner og fylkeskommuner. Systemet viser blant annet hvor mye penger som brukes til for eksempel barnehager, videregående skoler og sykehjem.

- Hvordan vil ansatte som konterer merke endringen?

- Brukere av hovedveilederen, som i stor grad er ansatte i kommuner og fylkeskommuner, vil nok få det enklere med å plassere enkelte utgifter riktig. Eksempelvis så er det vel ikke så vanlig at folk har en klar formening om hva en erkjentlighetsgodtgjørelse er. Om de skulle ha kjennskap til at dette er en gave for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn virksomhetens ansatte, så kjenner de ikke reglene om opplysningsplikt og trekkplikt. Med mindre de har tilgang til Sticos Oppslag Kommune og kan slå opp på emnet om erkjentlighetsgaver. Slik hovedregelen er nå så er mindre erkjentlighetsgaver ikke skattepliktige, og heller ikke opplysningspliktige. Dermed blir det ikke riktig å føre gaven på art 165. Overstiger verdien på slike naturalytelser 500 kroner så er erkjentlighetsgaven skattepliktig, og ikke bare opplysningspliktig, forklarer Aune. 

Våre 30 fageksperter i Sticos er alltid oppdatert på gjeldende regelverk innen regnskap, økonomi, HR og personvern, i både offentlig og privat sektor. Som Sticos-kunde er fagsupport inkludert i abonnementet ditt. 

 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: