Sticos Fagstoff

Skattepraksis i fusjoner mellom IKS og heleide aksjeselskap

Skattepraksis i fusjoner mellom IKS og heleide aksjeselskap

Et interkommunalt selskap kan innfusjonere sitt heleide datteraksjeselskap med grunnlag i ulovfestet rett uten at det medfører beskatning, uttaler Skatteetaten.

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

Forutsetningen for en fusjon uten beskatning mellom IKS og heleid AS bygger på at en slik fusjon blir gjennomført etter de samme prinsipper og vilkår som fusjoner mellom aksjeselskaper, påpeker Skatteetaten i en bindende forhåndsuttalelse. Slik oppnås full kontinuitet på alle nivåer.

I Sticos Oppslag Kommune har du alltid oppdatert regelverk og våre 30 rådgivere hjelper deg hvis du lurer på noe. Prøv gratis her!

Bakgrunnen for uttalelsen

Skatteetatens uttalelse kommer i forbindelse med et tilfelle hvor et heleid aksjeselskap vurderes innfusjonert i et interkommunalt selskap. Interkommunalt selskap er en selskapsform som er særskilt regulert i lov om interkommunale selskaper. I et aksjeselskap har eierne begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. I et interkommunalt selskap hefter den enkelte deltakeren ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Siden fusjonspartene i dette tilfelle har ulik selskaps- og ansvarsform kan vilkåret om likeartet i skatteloven § 11-2 annet ledd siste pkt ikke anses oppfylt. Fusjonen mellom det interkommunale selskapet og Eiendom AS kan dermed ikke gjennomføres med hjemmel i skatteloven § 11-2.

Vurdering etter skattefri fusjon

Det interkommunale selskapet er etter skatteloven likestilt med et aksjeselskap så langt det passer. Skattedirektoratet legger til grunn at det interkommunale selskapet i det vesentlige blir beskattet etter de samme regler som gjelder for aksjeselskap. En fusjon mellom det interkommunale selskapet og dets heleide selskap Eiendom AS kan da gjennomføres skattefritt med grunnlag i ulovfestet rett. Det er en forutsetning at fusjonen skjer etter de samme prinsipper som gjelder for fusjon av aksjeselskaper etter skatteloven kapittel 11.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

 

 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: