Sticos Fagstoff

Avtalebrudd på grunn av korona

Avtalebrudd på grunn av korona

Korona-pandemien har store konsekvenser for næringslivet, og en av disse er at forutsetningene for mange avtaler er endret. Nøkkelpersonell kan være i karantene, kansellerte fly og annen offentlig transport gjør det umulig å møte opp som avtalt, eller myndighetene har rett og slett lagt ned forbud mot visse typer virksomhet, som å gjennomføre arrangementer eller konferanser. Hva gjelder da? Skal force majeure-bestemmelsene benyttes?

Kai Runar Bang, rådgiver i Sticos

Utgangspunktet er klart: Avtaler skal holdes. Det betyr at det første man må gjøre i situasjoner hvor gjennomføring blir tyngende eller umulig er å gå til selve avtalen. Er forholdet regulert? Finnes det avbestillingsadgang eller konkrete bestemmelser som gjelder uforutsette hendelser skal disse benyttes så langt det er mulig. I forbrukerforhold eller ansattforhold vil ofte underforliggende lovgivning gi en løsning.

Der det ikke finnes løsning i avtalen eller lovgivning, vil det i tilfeller som dette være naturlig å benytte bestemmelser om force majeure. Force majeure er fransk og betyr «større krefter». Det er et rettslig konsept som man finner helt tilbake til romerretten, og er ment å være en sikkerhetsventil som skal unngå at en part skal lide alvorlige konsekvenser for hendelser som er utenfor ens kontroll. Dette kan for eksempel være krig, blokader, naturkatastrofer, eller pandemier.

Der force majeure er regulert i avtalen skal denne følges. Spørsmålet blir om man kan påberope seg at det er en force majeure-hendelse eller ikke. Dette besvares ikke ved å se på hendelsen i seg selv, men på konsekvensene av den og om konsekvensene kunne vært unngått.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Debitor

For den part som skal gjennomføre betaling for å oppfylle sin del av avtalen skal det mye til for at man skal kunne påberope seg force majeure. Det er ikke tilstrekkelig at man ikke lenger har behov for varen man har kjøpt eller lokalet man har leid for et arrangement. Så lenge motparten kan levere ytelsen må man betale. Har man ikke midler til å betale på grunn av en pandemi vil det være et alminnelig mislighold av avtalen, som kan føre til tvangsinndrivelse eller konkursbegjæring.

Eksempel: Utleier leier ut lokaler til en frisørsalong. Myndighetene pålegger frisøren midlertidig å legge ned arbeidet inntil unntakstilstanden er over. Utleier leverer fortsatt sin ytelse – lokalet står til fri benyttelse fra utleiers ståsted. Konsekvensene av at man i en periode ikke har lov til å tilby frisørtjenester må frisørsalongen selv bære.

Dersom den som skal levere varen eller tjenesten påberoper seg force majeure og dermed ikke leverer etter avtale, opphører også plikten til betaling. I eksemplet ovenfor – dersom bygningen som sådan blir stengt for f.eks. desinfisering, vil dette være et forhold som ligger på huseiers side. Huseier kan da ikke levere sin ytelse, utleie av lokalet, og kan da heller ikke kreve husleie selv om det er forhold utenfor huseiers kontroll.

Realdebitor

For den som skal levere varen eller tjenesten vil det oftere være mulig med tilpasninger som følge av force majeure. Dersom byggearbeid forsinkes på grunn av f.eks. portforbud, vil man kunne utsette oppfyllelsen av avtalen, eller kansellere den dersom det ikke vil være mulig å levere i uoverskuelig fremtid. Skulle man ha levert et parti varer som er stanset på grunn av stengte grenser vil man kunne kansellere bestillingen fra leverandørens side. Man vil også kunne fritas for erstatningsansvar for økonomiske konsekvenser som følge av avtalebruddet.

Det er en viktig forutsetning for at det ovennevnte skal gjelde: Selger/tjenesteyter skal gjøre det som er mulig for å sørge for at varen eller tjenesten blir levert. Dersom man ikke gjør det, vil man ikke kunne påberope seg force majeure. Dersom force majeure skal benyttes må det i praksis være umulig å levere eller gjennomføre. Blir kostnaden for gjennomføring for høy, må man vurdere å utbetale erstatning i stedet.

Avtaler frem i tid

Hva med avtaler som inngås nå? Når pandemien nå er et kjent fenomen, vil ikke force majeure kunne benyttes som grunnlag for å utsette eller heve avtaler. Det betyr at alle nye avtaler, eller avtaler som nå fornyes må være vurdert i lys av situasjonen man er i nå. Avtaler som blir automatisk fornyet er særlig sårbare nå, og alle virksomheter bør gå gjennom sine avtaler for å sikre at man er rustet for eventuelle problemer som fortsatt kan komme. En egen klausul som regulerer pandemien vil være en god løsning.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: