Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Gått tom for syke-barn-dager

Gått tom for syke-barn-dager

Ved langvarig eller hyppig sykdom hos ett eller flere barn, vil syke-barn-dagene ofte være brukt opp når man nærmer seg høsten og slutten på året. Hva da når de dagene man lovmessig har krav på er brukt opp, men arbeidstaker likevel må være hjemme fra jobb for å ta seg av et sykt barn?

Aina Kregnes, rådgiver i Sticos

Arbeidstaker kan ikke kreve å få fri fra jobb for å ta seg av syke barn utover det antall dager loven har oppstilt. Det vil imidlertid virke veldig urimelig av arbeidsgiver å nekte en arbeidstaker å være hjemme fra jobb for å yte omsorg til et sykt barn selv om arbeidstaker har brukt opp sine dager med rett til fri for å ta seg av syke barn. I praksis vil arbeidstaker som oftest gis anledning til å være hjemme fra jobb, men da må fraværet løses på en annen måte enn ved å benytte syke-barn-dager.

Fri med lønn

Har arbeidstaker feriedager til gode, kan han benytte disse for å sikre at han ikke har inntektstap ved fravær fra jobb på grunn av syke barn. Foreligger det en fleksitidsordning i virksomheten som gir arbeidstaker anledning til å jobbe inn timer og avspasere, kan avspasering benyttes for å dokumentere fraværet.

Fri uten lønn

Dersom man hverken har flere syke-barn-dager, feriedager til gode eller mulighet for avspasering, vil ulønnet permisjon være en måte å løse fraværet ved barns sykdom på. Dette er som tidligere nevnt ikke noe arbeidstaker har krav på, slik at det vil være helt opp til arbeidsgiver å innvilge permisjon i slike tilfeller.

 


Sticos holder deg oppdatert: