Sticos Fagstoff

Nå er det mer innviklet å bruke statens satser for reiser

Nå er det mer innviklet å bruke statens satser for reiser

Tidligere var det mer sammenheng mellom statens reiseregulativ og Skattedirektoratets satser for trekkfri diettgodtgjørelse. Det er ikke tilfellet lenger; satsene har gått fra hverandre.

Therese Olsson Storøy, rådgiver i Sticos

Mange tror at de må følge statens satser for diett på reise. Slik er det ikke. Statens særavtaler har et sett med regler og satser for utbetaling av diettgodtgjørelse på reise for de som er bundet av eller har valgt å binde seg til denne avtalen. Skattedirektoratet bestemmer hvilke satser som kan utbetales trekkfritt.

Skattefrie diettsatser for 2019

På reise uten overnatting kan en arbeidstaker nå få 200 kr trekkfritt dersom reisen varer fra 6 til 12 timer. På dagreiser utover 12 timer, uten overnatting, er den trekkfrie satsen 400 kr. Reisen må være en yrkesreise med reiselengde over 15 km, og arbeidstaker må befinne seg i en merkostnadssituasjon for å kunne få utbetalt diettgodtgjørelsen trekkfritt. Arbeidsgivere kan selvfølgelig velge å utbetale diettgodtgjørelse utover dette, men det overskytende vil da være trekkpliktig.

På reiser med overnatting er overnattingstypen avgjørende for hva arbeidstaker kan få trekkfritt. Ved overnatting på hybel eller brakke med kokemuligheter eller privat overnatting kan arbeidstaker få 89 kr trekkfritt, ved overnatting på pensjonat, hybel eller brakke uten kokemuligheter kan arbeidstaker få 161 kr trekkfritt. For arbeidstaker som overnatter på hotell, er den trekkfrie satsen 578 kr. I de tilfeller reisen varer i mer enn seks timer inn i nytt døgn, får arbeidstaker samme sats som forrige døgn.

Dersom arbeidstaker får dekket ett eller flere måltider på reisen, skal det foretas måltidstrekk i den aktuelle diettsatsen, på henholdsvis 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag. Dette gjelder både på dagreiser og reiser med overnatting.

De skattefrie satsene for 2019 gjelder både for innenlandsreiser og utenlandsreiser. Den trekkfrie satsen for overnatting på hotell er altså 578 kr uavhengig av om arbeidstaker overnatter i Norge eller i et annet land.

TA VÅRT OPPDATERTE NETTKURS OM NATURALYTELSER HER

Statens satser 2019

Dersom dere har en avtale som binder dere til statens satser, vil en dagreise i Norge som varer fra seks til 12 timer gi rett til 307 kr. For dagreiser over 12 timer uten overnatting er statens sats 570 kr. Reise med overnatting i Norge gir rett til 780 kr uansett hvordan arbeidstaker overnatter. Hvis siste reisedøgn varer mer enn 6 timer uten overnatting, benyttes dagsatsene.

I utlandet er det egne satser for de forskjellige landene. Hvis siste reisedøgn på utenlandsreiser varer mer enn 6 timer uten overnatting, benyttes halv sats av utenlandssatsen. Dette skiller seg vesentlig fra skattedirektoratets trekkfrie diettsatser.

 

Dagsreiser i Norge

Trekkfritt

Statens satser

Skattepliktig differanse

6-12 timer

200 kr

307 kr

107 kr

Over 12 timer

400 kr

570 kr

170 kr

 

Overnatting i Norge

Trekkfritt

Statens satser

Skattepliktig differanse

Hybel/brakke med kokemulighet/privat overnatting

89 kr

780 kr

691 kr

Pensjonat/hybel/brakke uten kokemulighet

161 kr

780 kr

619 kr

Hotell

578 kr

780 kr

202 kr

 

Tabellen viser at statens satser gir høyere utbetaling enn hva som er trekkfritt for reiser i Norge. I enkelte land, for eksempel Albania hvor statens sats er 360 kr, er statens sats lavere enn den skattefrie satsen. I de tilfellene vil det kunne gi en høyere sats om man ikke er bundet av statens satser. Dersom man er bundet av statens satser, vil den ansatte kun ha krav på den lavere satsen.

FÅ FULLSTENDIG OVERSIKT OVER STATENS REISEREGULATIV HER

Ønsker du å bytte fra statens særavtale til skattedirektoratets trekkfrie satser?

Dersom det er tatt inn i arbeidsavtalen at statens satser gjelder i arbeidsforholdet, er det i realiteten en endring av avtalen dersom dere ønsker å bytte til skattedirektoratets trekkfrie satser. Er arbeidsgiver og arbeidstaker enig om endringen, utformes arbeidsavtalen i tråd med dette.

I tilfeller der diettgodtgjørelse ikke er regulert i arbeidsavtalen, kan endring vurderes med grunnlag i arbeidsgivers styringsrett.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x