Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Skatteetaten kontrollerer om bedrifter rapporterer riktig obligatorisk tjenestepensjon (OTP). I den forbindelse har Sticos Fagsupport mange spørsmål om temaet, og vi gjengir noen av disse her.

Hilde Thronæs, rådgiver i Sticos

Vi har et AS hvor eier og samboer jobber, må de ha OTP?

Plikten til å ha OTP oppstår når du har:

  • 2 ansatte (inklusiv eier) hvor begge jobber minimum 75 prosent stilling. eller

  • 1 ansatt uten eierandel som jobber minimum 75 prosent stilling, eller
  • Flere ansatte som minimum jobber 20 prosent stilling og totale årsverk i bedriften da blir 2 årsverk.

Det betyr at her må det sjekkes ut om eier og samboer jobber mer enn 75 prosent hver, eller om samboer uten eierandeler jobber minimum 75 prosent stilling.

Må daglig leder og styrets leder meldes inn i bedriftens OTP-ordning?

I firmaer som er pliktig til å ha OTP, så kan eiere velge å ikke melde seg inn i den pliktige ordningen. Hvis daglig leder og styrets leder er eiere og arbeidstaker, kan de velge å ikke melde seg inn i ordningen. Arbeidstakere uten eierandeler skal inn i ordningen.

Er det bare faste ansatte som skal være med i bedriftens OTP-ordning?

Alle faste og midlertidige ansatte skal være med i ordningen. Denne avtalte arbeidstiden skal rapporteres i A-meldingen. Utfra dette vil du da få en stillingsandel.

Minimumskravene til medlemskap i OTP er: fylte 20 år, 20 prosent stilling og medlem av norsk folketrygd. Alle som oppfyller disse kraven skal meldes inn når de starter og ut når de slutter.

Hva betyr det å være medlem av norsk folketrygd?

Hvis bedriften betaler arbeidsgiveravgift til Norge på lønn til sine utenlandske arbeidstakere, så er de medlem av norsk folketrygd. Dersom de utenlandske arbeidstakerne er trygdet i hjemlandet - og det er fremlagt dokumentasjon på det (f.eks. A1-skjema) - skal arbeidsgiveravgiften betales til hjemlandet. Arbeidstakere som ikke er trygdet i Norge, skal heller ikke meldes inn i bedriftens OTP-ordning.

Skal bonus og overtid være med i grunnlaget for OTP?

Loven sier at all lønn skal inngå i grunnlaget for OTP. Den sier videre at det kan gjøres unntak i avtalen mellom arbeidsgiver og leverandøren om at enkelte ytelser ikke skal inngå i grunnlaget. Dette for følgende lønnsytelser: overtid, skattepliktige naturalytelser, skattepliktige utgiftsgodtgjørelser, eller andre varierende eller midlertidige tillegg. 

Dersom det er tatt inn et unntak i avtalen om at bonus ikke skal inngå i grunnlaget, så skal det ikke med. Hvis en bonus er gitt etter et avtalt fast bonusprogram i bedriften, så har Finanstilsynet uttalt at det skal inngå i grunnlaget for OTP.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 


Sticos holder deg oppdatert: