Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Sykepenger – hva med bonus og varierende inntekter da?

Sykepenger – hva med bonus og varierende inntekter da?

Mange har fått med seg at det har kommet nye regler for beregning av sykepenger. Nå skal vi nesten slavisk legge til grunn inntekt siste tre måneder. Men hva skjer med de som har varierende tillegg som bonus som f.eks. utbetales en gang i året eller halvåret? 

Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos

Hvordan beregner arbeidsgiver sykepenger? 

Etter de nye reglene skal arbeidsgiver som hovedregel beregne sykepengegrunnlaget til ansatte ut fra et gjennomsnitt av inntekten den sykmeldte har hatt de siste tre måneder før vedkommende ble sykmeldt. Dette gjennomsnittet kalles da den aktuelle månedsinntekten, som er grunnlaget sykepengene beregnes ut fra. Arbeidsgiveren er pliktig å betale sykepenger etter disse reglene i arbeidsgiverperioden. 

De eneste unntakene fra dette er dersom den ansatte i løpet av de siste tre månedene har fått en varig lønnsendring, eller dersom den sykemeldte har startet i stillingen i løpet av de siste tre månedene. I disse tilfellene skal sykepengegrunnlaget beregnes ut fra inntekt vedkommende hadde etter lønnsendringen eller etter vedkommende startet i stillingen. Denne inntekten skal også omregnes til aktuell månedsinntekt

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Men hvordan blir det da med de som har varierende inntekter?

For mange arbeidstakere vil inntekt de siste tre måneder kunne gi et veldig skjevt bilde av inntekten deres. Dette gjelder særlig i yrker som har svært varierende lønninger, typisk de som har sesongbetont arbeid, de som arbeider på provisjon eller hvor bonus er en viktig del av inntekten.  

Tidligere hadde man mulighet til å se på et lengre og mer representativt tidsrom for de med varierende inntekter. For disse ansatte har det da vært typisk å se på inntekt for de siste tre, seks eller 12 månedene. Dette har da i større grad kunnet gi et representativt uttrykk for deres faktiske inntekt.  

Med de nye reglene har man ikke lengre en slik mulighet til å se på et lengre tidsrom. Dette kan gi ganske skjeve utslag hvor den sykmeldte kan ende med et svært høyt eller svært lavt sykepengegrunnlag.  

Sjekk ut vårt nettkurs om Arbeidsgivers beregning av sykepenger

Eksempel 

Peder har en fast månedslønn på 30 000 kroner. I tillegg får han utbetalt bonus hver desember. Bonusen beregnes ut fra faktiske arbeidede timer, og opptjenes ikke under sykefravær og ferie. I desember mottok han en bonus på 60 000 kroner + fastlønn på 30 000 kroner.  

Hvor stort sykepengegrunnlag Peder får avhenger av når han blir sykmeldt: 

1) Blir han sykmeldt i februar, skal inntekt for januar, desember og november legges til grunn. Aktuell månedsinntekt blir da 50 000 kroner. 

MÅNED LØNN + BONUS
Januar 30 000 kroner
Desember 30 000 kroner + 60 000 kroner
November 30 000 kroner
Sum 150 000 kroner
Aktuell månedsinntekt 50 000 kroner (150 000 kroner/3 måneder)*

*Da sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven maksimalt er 6 G, vil aktuell månedsinntekt bli begrenset til 48 441,5 kr.

2) Blir han sykmeldt i mai, skal inntekt for april, mars og februar legges til grunn. Aktuell månedsinntekt blir da 30 000 kroner. 

MÅNED LØNN + BONUS
April 30 000 kroner
Mars 30 000 kroner
Februar 30 000 kroner
Sum 90 000 kroner
Aktuell månedsinntekt 30 000 kroner (90 000 kroner/3 måneder)

 

For både den sykmeldte og arbeidsgiveren vil det altså ha stor betydning når vedkommende blir sykemeldt. Den ansatte risikerer å tape veldig mye dersom vedkommende blir sykmeldt i en periode der bonus ikke blir medregnet. Samtidig vil vedkommende kunne tjene mye på å bli sykmeldt i en periode der bonus blir medregnet.  

For arbeidsgiver vil det kunne bli veldig dyrt dersom ansatte blir sykmeldt i en periode der bonus skal medregnes i grunnlaget. Sticos får mange henvendelser med spørsmål om hvordan dette skal løses. Arbeidsgiveren er pliktig å betale sykepenger etter disse reglene i arbeidsgiverperioden. Men Sticos vil likevel minne om at sykepengegrunnlaget etter loven maksimalt utgjør seks ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Arbeidsgiveren står imidlertid fritt til å avtale med den ansatte at de skal betale mer enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp dersom inntektsgrunnlaget er høyere.  

Men hva med etter arbeidsgiverperioden? 

Etter arbeidsgiverperioden er det som kjent NAV som overtar ansvaret for sykepengene. Skal det samme grunnlaget legges til grunn i hele den perioden? Nei, ikke nødvendigvis. NAV har en egen bestemmelse for fastsettelse av sykepengegrunnlaget. 

Som hovedregel legger også NAV til grunn den aktuelle månedsinntekten som er beregnet ut fra de siste tre måneder. Men NAV sammenligner automatisk denne inntekten med gjennomsnitt av inntekten på a-meldingene for de siste 12 månedene. Dersom aktuell månedsinntekt er 25 prosent høyere eller lavere enn inntekt fra de siste 12 månedene, skal NAV fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn ut fra inntekt som kan dokumenteres. 

Det er ingen fasit på hvordan denne skjønnsfastsettelsen av inntekten skal gjøres. Målet ved skjønnsfastsettelsen er at NAV skal finne et sykepengegrunnlag som er representativ for den sykmeldtes inntektstap. Ved slik skjønnsfastsettelse vil man kunne få et sykepengegrunnlag som mer representerer den sykmeldtes gjennomsnittlige inntekt.  

Arbeidsgivere som forskutterer full lønn, må derfor være oppmerksom på at beløpet de får refundert fra NAV kan avvike fra det de betaler den ansatte.  

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

STICOS PERSONAL

Trenger du et personalsystem som også veileder deg i lover og regler på arbeidsplassen?

Da bør du prøve håndbokene i Sticos Personal. Velg mellom Lederhåndbok, Personalhåndbok og HMS-håndbok.

LES MER OM STICOS PERSONAL

Sticos holder deg oppdatert: