Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Skatteklagenemnda har nylig slått fast at klager har fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av fast...
Unntak fra plikten til å justere merverdiavgift Unntak fra plikten til å justere merverdiavgift

Unntak fra plikten til å justere merverdiavgift

Kommuner som i forbindelse med kommunesammenslåinger og -delinger overfører vann- og avløpsanlegg trenger ikke inngå justeringsavtaler for å...
Krav til produkterklært kassasystem Krav til produkterklært kassasystem

Krav til produkterklært kassasystem

Fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige som har kontantsalg, benytte et produkterklært kassasystem. For å unngå...
12345678910Siste

TEMA