Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg

Slik oppnår du fradrag for mva på utleiebygg

I utgangspunktet er det ikke fradragsrett for merverdiavgift på utleiebygg, men på visse vilkår er det likevel mulig å kreve fradrag.
Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom

Skatteklagenemnda har nylig slått fast at klager har fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader i forbindelse med salg av fast...
Unntak fra plikten til å justere merverdiavgift Unntak fra plikten til å justere merverdiavgift

Unntak fra plikten til å justere merverdiavgift

Kommuner som i forbindelse med kommunesammenslåinger og -delinger overfører vann- og avløpsanlegg trenger ikke inngå justeringsavtaler for å...
12345678910Siste

TEMA