Sticos Fagstoff

Husk å justere!

Husk å justere!

Når bruken av kapitalvarer som fast eiendom, maskiner, inventar og andre betydelige driftsmidler endres i løpet av året, kan det utløse en justeringsplikt. Det er på slutten av året en eventuell justering skal finne sted. Har du kontroll? 

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Inngående merverdiavgift skal justeres opp eller ned dersom bruken av kapitalvaren endres etter anskaffelsen. For maskiner, inventar og andre betydelige driftsmidler er justeringsperioden 5 år regnet fra og med anskaffelsesåret. For fast eiendom er justeringsperioden 10 år etter fullføring av byggetiltaket.  

Endret bruk kan altså gi mer fradrag enn opprinnelig eller plikt til å tilbakebetale hele eller deler av allerede fradragsført inngående merverdiavgift. 

Ta vårt nettkurs: Merverdiavgift - hovedprinsippene i justeringsreglene for fast eiendom 

Endret bruk 

For fast eiendom skal arealbruken dokumenteres med målsatte tegninger slik at det klart fremgår hvordan eiendommen er disponert til fradragsberettiget og ikke – fradragsberettiget formål. Skjer det endringer i bruken, skal det ved årets slutt foreligge en oversikt over bruken gjennom året. I praksis knytter dokumentasjonskravene seg til merverdiavgiftsmessig behandling av byggetiltak. 

For løsøre som maskiner, inventar og andre betydelige driftsmidler skal bruken dokumenteres ut fra den tid kapitalvaren benyttes til fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål. Dersom det er vanskelig å dokumentere tidsbruk, kan forholdet mellom merverdiavgiftspliktig og ikke-merverdiavgiftspliktig omsetning benyttes som mål på tidsbruken. 
 
Endres bruken av kapitalvaren i løpet av året må du foreta en årlig justering for gjenværende justeringsperiode. Økning eller reduksjon av inngående avgift innberetter du på mva-meldingen for 6. termin eller i den årlige mva-meldingen for det året endringen skjer. 

Bagatellgrensen 

Endres bruken av kapitalvaren mindre enn 10 prosentpoeng er du innenfor bagatellgrensen og endringen medfører ikke justering. Dersom opprinnelig fradragsføring av kapitalvarene var 50 prosent, må bruken av kapitalvaren minimum endres til 40 eller 60 % for at justeringsplikt skal inntre.  

For fast eiendom vurderes bagatellgrensen isolert for det enkelte areal i en bygning. Er arealet omfattet av frivillig registrering og en merverdiavgiftspliktig leietaker byttes ut med en ikke-avgiftspliktig leietaker, skal justering skje for dette arealet. Bruken av arealet endres da fra 100 % bruk i fradragsberettiget virksomhet, til 100 prosent bruk i ikke-fradragsberettiget virksomhet. For fellesareal tilknyttet dette utleieforholdet, må gjennomsnittlig fradragsprosent vurderes i forhold til bagatellgrensen på 10 prosentpoeng. 

Dokumentasjon  

Anskaffelser og fremstilling av byggetiltak, maskiner, inventar og andre betydelige driftsmidler skal dokumenteres i regnskapet og det skal fremgå hvordan inngående merverdiavgift på den enkelte kapitalvare er håndtert. Det kreves registrering på særskilt konto eller annen oppstilling og følgende opplysninger skal vises: 

  • hvilken kapitalvare det gjelder 

  • anskaffelsestidspunkt og/eller fullføringstidspunkt 

  • anskaffelseskostnad uten merverdiavgift 

  • total merverdiavgift 

  • fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen 

  • fradragsrett ved anskaffelsen i prosent, og  

  • de justeringer som virksomheten skal gjøre, spesifisert med beløp pr år

For byggetiltak er det i tillegg et krav om at anskaffelseskostnaden spesifiseres på fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål. Er anskaffelser tilknyttet frivillig registrering er det et ytterlig krav at anskaffelseskostnadene spesifiseres for hver enkelt leietaker. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: