Sticos Fagstoff

Husk momsen i ferien: Slik er reglene

Husk momsen i ferien: Slik er reglene

Det er mange som ikke er klar over at det skal beregnes innførselsmerverdiavgift når de tar med seg varer hjem fra utlandet.

John Skogan, rådgiver i Sticos

For mange er ferietid det samme som shoppingtid. Stor kjøpekraft og billige varer gjør at mange blir fristet til å handle både klær, sko, vesker, skjønnhetsprodukter, klokker og andre varer når man er på utenlandsreise. Til tross for lave priser, kan det bli dyrt når du kommer hjem til Norge.

Når du ankommer grensen til Norge, må du fortolle varene du har kjøpt. Dette innebærer at du må betale innførselsmerverdiavgift. Innførselsmerverdiavgiften utgjør 25 prosent av varens verdi i tillegg til eventuelle fraktkostnader.

Det er noen varer som det også skal beregnes toll av, og det gjelder i hovedsak klær og matvarer.

GRATIS E-BOK FOR LEDERE: Dette må du vite om ferielovens bestemmelser

Unntak for varer av lav verdi

Det er gitt unntak fra innførselsmerverdiavgift når varens verdi er lav. Verdigrensen er avhengig av om oppholdet har vært over eller under 24 timer.

Når utenlandsoppholdet er kortere enn 24 timer kan du ta med deg varer for inntil 3 000 kroner uten å betale innførselsmerverdiavgift og toll. Dette er likevel begrenset til én gang i løpet av 24 timer. Ved utenlandsopphold som er lenger enn 24 timer kan du ta med deg varer for inntil 6 000 kroner toll- og avgiftsfritt.

Verdigrensen gjelder for den totale summen av varer som er handlet, slik at også de såkalte kvotevarene inngår.

Dersom verdien av én vare utgjør mer enn den aktuelle verdigrensen, må du betale innførselsmerverdiavgift av hele varens verdi. Har du for eksempel kjøpt en datamaskin for  7 000 kroner, må du betale avgift av hele maskinen.

Innfortollingen

Når du har med deg varer som overstiger den aktuelle verdigrensen må du gå på rød sone når du kommer til riksgrensen.

De som har med varer under den aktuelle verdigrensen kan derimot gå på grønn sone. Blir du tatt på grønn sone med varer som overstiger verdigrensen, vil du bli ilagt forenklet forelegg og varene som overstiger verdigrensen blir inndratt. Dersom varene overstiger 10 000 kroner blir saken oversendt til politiet.

Tar du med deg verdifulle gjenstander fra Norge på ferieturen?

Hvis du tar med kostbare gjenstander ut av landet på ferie, bør du sørge for å dokumentere at du hadde med deg gjenstanden da du forlot Norge. Dersom dokumentasjon ikke kan fremvises, vil tolletaten kunne kreve inn toll og avgifter for varene når du kommer tilbake til Norge. Alternativt kan de holde varene tilbake i påvente av dokumentasjon.

Slik dokumentasjon kan være kvittering for varekjøpet eller et såkalt legitimasjonsbevis. Et slikt legitimasjonsbevis kan lastes ned fra toll.no og må tas med til tolletaten for stempling og underskrift. Du må også ta med gjenstanden til tolletaten for å få legitimasjonsbeviset attestert.

Legitimasjonsbeviset kan benyttes ved flere utenlandsreiser og har i utgangspunktet ingen utløpsdato.

Refusjon av utenlandsk merverdiavgift

Du kan handle taxfree i en rekke butikker i utlandet og få tilbake den utenlandske merverdiavgiften. Du kan kreve merverdiavgiften refundert selv via et tollskjema som ligger i butikken, eller du kan benytte deg av private selskaper som har spesialisert seg på slik refusjon. Størrelsen på refusjonen avhenger av hvilken merverdiavgiftssats som gjelder i det enkelte land.

Ved refusjonen vil du få tilbakebetalt merverdiavgiftsbeløpet fratrukket et gebyr til butikken eller det private refusjonsselskapet. Vær oppmerksom på at det i de fleste land er en minstegrense for beløp før man oppnår refusjon.

De aktuelle butikkene vil vanligvis være tydelig merket med skilt eller plakater som viser at de omfattes av taxfree-ordningen.

NB! Ordningen gjelder ikke for reiser i de nordiske landene. EU er én tollsone, og ved reise til flere EU–land må du få stempel ved utreise fra siste land.

Slik får du refundert merverdiavgiften ved hjelp av tollskjema:

 • Kjøp varene i en butikk som omfattes av taxfree-ordningen

 • Be om å få et toll-skjema når varene skal betales

 • Du må fremvise passet og butikkpersonalet vil fylle ut tollskjemaet

 • Du må selv ta med tollskjemaet med kvitteringen og fremvise varene til tolletaten i det aktuelle landet ved avreise (varen må være ubrukt, og bør ligge i originalemballasjen)

 • Tolletaten må stemple skjemaet før du forlater landet (det er ofte en tidsbegrensning for hvor lang tid det kan gå mellom kjøpet og utreisen)

 • Du må sende skjemaet tilbake til butikken slik at selgeren kan betale tilbake merverdiavgiften til deg

Slik får du refundert merverdiavgiften ved hjelp av for eksempel Global Blue:

 • Kjøp varene i en butikk som omfattes av taxfree-ordningen

 • Be om å få en taxfree-sjekk når varene skal betales

 • Du må framvise passet og butikkpersonalet vil fylle ut taxfree-sjekken

 • Du må selv ta med taxfree-sjekken med kvitteringen og fremvise varene til tolletaten i det aktuelle landet ved avreise (varen må være ubrukt, og bør ligge i originalemballasjen)

 • Tolletaten må stemple sjekken før du forlater landet (det er ofte en tidsbegrensning for hvor lang tid det kan gå mellom kjøpet og utreisen)

 • Oppsøk en Global Blue-skranke ved utreise på flyplassen for å levere taxfree-sjekken. Du vil da få utbetalt beløpet i kontanter eller overført til kredittkortet. Alternativt må taxfree-sjekken og kvitteringene sendes til Global Blue.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x