Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Krav til produkterklært kassasystem

Krav til produkterklært kassasystem

Fra 1. januar 2019 må i utgangspunktet alle bokføringspliktige som har kontantsalg, benytte et produkterklært kassasystem. For å unngå overtredelsesgebyr er det viktig at fristen overholdes.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Fra 1. januar 2017 skal leverandører av kassasystem bare tilby slike systemer som er produkterklært. Produkterklæring innebærer at leverandøren bekrefter at systemet oppfyller kravene som er oppstilt i kassasystemforskriften. Produkterklæringen skal leveres til skattekontoret på fastsatt skjema i Altinn før kassasystem tilbys for salg, utleie eller utlån. Erklæringen skal oppdateres ved vesentlig ny hovedfunksjonalitet, typisk hovedoppdateringer, samt vedlikeholdsoppdateringer som innebærer vesentlige endringer i funksjonalitet som påvirker systemets virkemåte.

Skatteetaten publiserer en fortløpende oppdatert liste over produkterklærte kassasystemer. Du finner listen her.

Dersom leverandøren ikke har levert produkterklæring eller kassasystemet ikke tilfredsstiller kravene i kassasystemforskriften, kan skattekontoret ilegge overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret utgjør 30 rettsgebyr (for tiden kr 31 470). Ved ytterligere feil i samme type kassasystem innen tolv måneder etter at forrige overtredelsesgebyr ble ilagt, utgjør overtredelsesgebyret 60 rettsgebyr (for tiden kr 62 940).

Hvilket ansvar har den bokføringspliktige

Den som er bokføringspliktig er fra 1. januar 2019 pliktig til å benytte et produkterklært kassasystem for å registrere kontantsalget. Dette må gjøres enten ved at nåværende kassasystem oppdateres eller ved å anskaffe et helt nytt system. Om unntak fra kravet ved blant annet ubetydelig eller sporadisk kontantsalg, se vår tidligere artikkel 

Produkterklæringen følger ikke kassasystemet ut til brukeren, det er kun skattekontoret som mottar denne fra leverandøren. Det er ikke noe krav om at bokføringspliktige skal melde fra til skattekontoret om hvilket kassasystem som benyttes i virksomheten. Derimot skal en systembeskrivelse av kassasystemets oppbygging og funksjoner følge kassasystemet ved salg, utleie eller utlån. Denne skal den bokføringspliktige oppbevare lett tilgjengelig for offentlige kontrollmyndigheter i fem år etter utløpet av det siste året kassasystemet har vært i bruk.

Risikerer bot ved brudd på loven

Det kan ilegges et overtredelsesgebyr på 10 rettsgebyr (for tiden kr 11 300) dersom den bokføringspliktige ikke benytter et produkterklært kassasystem eller ikke oppbevarer systembeskrivelsen. Ved gjentatt overtredelse innen tolv måneder fra ileggelse av forrige overtredelsesgebyr utgjør gebyret 20 rettsgebyr (for tiden kr 22 600).

Det vil sjeldent være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr dersom den bokføringspliktige benytter et kassasystem som er produkterklært og det viser seg at det er feil ved systemet. Brukeren vil normalt ikke har inngående kjennskap til kravene som blir stilt i kassasystemloven og -forskriften. Feil på systemet vil i første rekke være leverandøren sitt ansvar.

Den som urettmessig benytter seg av unntaket fra kravet til kassasystem kan også ilegges overtredelsesgebyr, da dette vil anses som brudd på hovedbestemmelsen om å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Mer informasjon om de nye kassasystemreglene: Se Sticos Oppslag

 

 

 


Sticos holder deg oppdatert: