Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Merverdiavgift på beløp over 500 000 kroner på elbiler

Merverdiavgift på beløp over 500 000 kroner på elbiler

Regjeringspartiene og SV har inngått budsjettforlik som innebærer at det skal beregnes merverdiavgift på salg av elbiler på beløp over 500 000 kroner.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Budsjettforliket skjer i forkant av behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget. Det innebærer at det generelle merverdiavgiftsfritaket ved omsetning av elbiler fjernes, men elbiler opp til 500 000 kroner skal fortsatt være fritatt. For dyrere elbiler skal det beregnes 25 prosent merverdiavgift på den delen av salgssummen som overstiger 500 000 kroner.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å avvikle merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra 2023 og erstatte det med en tilskuddsordning. Tilskuddet skulle utgjøre 20 prosent av kjøpsprisen (inkludert merverdiavgift), begrenset oppad til 125 000 kroner per bil. Dette ville tilsvare et tak for merverdiavgiftsfritaket på 500 000 kroner. En slik omlegging ville ikke gjøre det dyrere å kjøpe elbiler som i dag koster inntil 500 000 kroner, mens det ville koste noe mer å kjøpe dyrere elbiler.

Sticos Oppslag gir svar på alle spørsmål om merverdiavgift. Få gratis tilgang til Sticos Oppslag i 7 dager. Registrer deg her

I budsjettforliket har partene i stedet altså valgt å beholde avgiftsfritaket for elbiler opptil 500 000 kroner, mens den overskytende del av salgssummen blir avgiftspliktig. Dette betyr for eksempel at for en bil som koster 700 000 kroner uten merverdiavgift, vil de første 500 000  være avgiftsfri, mens det må beregnes merverdiavgift av de overskytende 200 000. Dette medfører en kostnadsøkning på 50 000 kroner i forhold til gjeldende regler.

Det gjeldende elbil-fritaket er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, ut 2022, slik at det må søkes på nytt om godkjenning av det nye fritaket. Endringen må også formelt vedtas av Stortinget, men regjeringen tar sikte på at de nye reglene skal tre i kraft fra 1. januar 2023. Ifølge budsjettforliket skal avgiftsfritaket holdes uendret frem til 2025. Sticos kommer tilbake med nærmere informasjon så snart det kommer nærmere retningslinjer fra myndighetene om den praktiske gjennomføringen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: