Sticos Fagstoff

Musikkfestivaler og moms: Dette må du vite

Musikkfestivaler og moms: Dette må du vite

Festivaler er noe av det mest momsdetaljerte en arrangør kan begi seg ut på.

Mette Nordlie, rådgiver i Sticos

For hvordan er det med momsbehandlingen av billettinntektene? Svaret avhenger av hva festivaldeltakerne faktisk betaler for. Betaler de kun for adgang til konsertarenaen eller betaler de for noe mer som f.eks. mat og drikke? Selges det bonger for mat og drikke, eller er det egen bong for mat og egen bong for drikke? Og hva med reklame og tilskudd?

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Momsplikt?

Selger eller formidler du billetter til et kulturarrangement skal du ikke beregne merverdiavgift på omsetningen. Slik omsetning er unntatt fra avgiftsplikt. Men salg av mat og drikke i forbindelse med arrangementet vil derimot være avgiftspliktig. Om det skal beregnes høy eller lav sats vil avhenge av om det er en serveringstjeneste eller salg av næringsmidler (matvarer). Er det serveringstjeneste vil omsetningen være avgiftspliktig med 25 % mens omsetning av næringsmidler er avgiftspliktig med 15 prosent. Omsetning av alkoholholdige drikkevarer som inneholder mer enn 0,7 volumprosent alkohol vil alltid være avgiftspliktig med 25 prosent.

Salg av inngangsbilletter:

Den enkleste avgiftsbehandlingen har vi der inngangsbilletten kun gir adgang til et kulturarrangement, som for eksempel en konsertarena. Salget skal da skje uten beregning av merverdiavgift.

Mange festivaler selger såkalte VIP-billetter. En VIP-billett omfatter gjerne tilgang til musikkarenaen, litt mat og kanskje noen drikkebonger. Dette vil være salg av sammensatte ytelser, altså både tilgang til kulturarrangementet som er avgiftsunntatt og salg av mat og drikke som er avgiftspliktig. Her vil billetten være delvis avgiftspliktig. Omsetningen må da splittes i en avgiftsunntatt og en avgiftspliktig del og dette må fremgå av salgsdokumentet/billetten. Det må også vurderes om det skjer servering eller salg av næringsmidler.

Mat- og drikkebonger:

Mat- og drikkebonger selges gjerne separat. Man kjøper et visst antall bonger og bytter så disse inn mot mat eller drikke når man selv måtte ønske.

Ifølge Skattedirektoratet kan salg av bonger på en festival som senere innløses i mat og drikke registreres som salg på kassasystemet når bongen selges. Som nevnt vil det alltid være 25 % merverdiavgift på alkoholholdig drikke.

Reklame:

Mange kulturarrangement er avhengig av å få inn reklameinntekter for å kunne arrangeres og festivalarenaer er ofte omringet av reklameinnslag som blant annet plakater. Reklameinntektene vil som hovedregel være merverdiavgiftspliktig.

Tilskudd:

Det er ikke uvanlig at festivaler mottar tilskudd fra det offentlige i forbindelse med arrangementer. Om tilskuddet blir avgiftspliktig vil avhenge av om tilskuddet er vederlag for en ytelse eller ikke. Momenter i vurderingen om tilskuddet faktisk utgjør et vederlag for en avgiftspliktig leveranse vil blant annet være om tilskuddet er knyttet til et resultat som skal oppnås eller om den offentlige giveren har rett til å påvirke utformingen av tjenesten. Gis tilskuddet på generelt grunnlag til festivalen uten noe form for gjenytelse, vil det etter all sannsynlighet ikke foreligge avgiftsplikt på tilskuddet.

Fradrag:

Kulturarrangement hvor det omsettes både avgiftspliktige og avgiftsunntatte varer og tjenester vil ha forholdsmessig fradragsrett for felleskostnader som relaterer seg både til den avgiftsunntatte og den avgiftspliktige omsetningen. For kostnader som kun relaterer seg til den avgiftspliktige omsetningen vil det foreligge full fradragsrett. Fradrag kan ikke kreves for kostnader som kun relaterer seg til den avgiftsunntatte omsetningen.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner:

Er arrangøren av en festival en veldedig og allmennyttig organisasjon minner vi om at omsetning av varer fra kiosk på visse vilkår kan være unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Omsetning av varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangement er også på visse vilkår unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

 

Hold deg faglig oppdatert med Sticos Kurs

Ta etterutdanning når det passer deg med nettkurs eller bestill et skreddersydd internkurs for akkurat din bedrift. 

Les mer om Sticos Kurs
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x