Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Mva.-plikt for kosmetiske inngrep – hva med innleid helsepersonell

Mva.-plikt for kosmetiske inngrep – hva med innleid helsepersonell

Hvilken avgiftsbehandling gjelder ved utleie av arbeidskraft som skal utføre kosmetiske inngrep og kosmetiske behandlinger? Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse av 3. mai 2021 gitt en forklaring på reglene.

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Nye regler fra 1. januar 2021

Salg av kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi er som hovedregel avgiftspliktig omsetning. Slik behandling er unntatt fra merverdiavgiftsplikt dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og finansiert helt eller delvis av det offentlige. 

Det følger av merverdiavgiftslovens § 3-2 femte ledd at utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve helsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. 

Spørsmålet er om unntaket for utleie av helsepersonell også gjelder når oppdragsgiver selger avgiftspliktig kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling? 

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Er du ikke abonnent på Sticos Oppslag? Prøv gratis her!

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 3. mai 2021

Direktoratet viser til at unntaket er begrunnet i nøytralitetshensyn. Helsepersonellets ansettelsesforhold skal ikke påvirke avgiftsbelastningen for foretak i helsesektoren. Nøytralitetshensynet bygger på og forutsetter at helseforetaket omsetter avgiftsunntatte tjenester. Dette hensynet gjør seg ikke gjeldende i de tilfeller der helseforetaket omsetter avgiftspliktige tjenester som kosmetisk kirurgi. 

Tjenester som ytes av helsepersonell

Utleie av for eksempel en kirurg som skal utføre kosmetiske inngrep omfattes dermed av avgiftsplikten. Det samme gjelder ved utleie av for eksempel en sykepleier som skal utføre kosmetiske behandlinger. Avgiftsplikt inntrer selv om dette er utleie av helsepersonell. 

Også annet helsepersonell enn kirurgen som utfører inngrepet eller sykepleieren som utfører den kosmetiske behandlingen omfattes av avgiftsplikten. 

Skattedirektoratet uttaler: “Skattedirektoratet kan ikke se at det er grunnlag for at innleie av annet helsepersonell enn plastikkirurger kommer i en annen stilling enn innleien av plastikkirurgen som utfører inngrepet. Det vil etter Skattedirektoratets vurdering også foreligge avgiftsplikt når annet helsepersonell leies inn for å utføre  kosmetiske inngrep som er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-2 annet ledd.” 

Utleie av for eksempel en anestesi-sykepleier eller -lege i forbindelse med et kosmetisk inngrep omfattes dermed av avgiftsplikten. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: