Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Mva.-plikt for kosmetiske inngrep – hva med underleverandører?

Mva.-plikt for kosmetiske inngrep – hva med underleverandører?

Fra 1. januar 2021 er det innført merverdiavgift på salg av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Hva med underleverandører som leverer tjenester til private klinikker mv.?

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Merverdiavgiftsplikt fra 1. januar 2021

Omsetning av kosmetisk behandling og kosmetisk kirurgi er avgiftspliktig omsetning fra 1. januar 2021.

Unntak for merverdiavgift gjelder kun dersom

  • inngrepet er medisinsk begrunnet og
  • er finansiert helt eller delvis av det offentlige

Les også: Utleie kan gå i ny avgiftsfelle

Hvordan vil de nye avgiftsreglene gjelde for underleverandører?

Private klinikker og private sykehus som selger kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger kan kjøpe tjenester fra underleverandører.

Dersom en underleverandør leverer en unntatt tjeneste til en klinikk som selger avgiftspliktige behandlinger, vil underleverandørens tjenester fortsatt være unntatt fra merverdiavgiftsplikt?

Eksempel:

En privat klinikk selger kosmetisk kirurgi som ikke er medisinsk begrunnet og beregner utgående merverdiavgift til sluttbrukeren. Klinikken har derimot ikke egne ansatte anestesileger og -sykepleiere og kjøper derfor slike tjenester fra en privat virksomhet. Underleverandøren utfører kun tjenester som gjelder anestesi (utfører ikke kosmetiske kirurgiske inngrep).

Skal underleverandøren beregne utgående merverdiavgift ved fakturering av anestesitjenester til den private klinikken?

Utgangspunktet er at avgiftsbehandlingen vurderes isolert for hver virksomhet.

En underleverandør må vurdere sin avgiftsplikt ut ifra hvilke tjenester denne leverer, uavhengig av hvordan tjenesten avgiftsbehandles i et senere omsetningsledd.

Oppdragsgiver (privat klinikk eller privat sykehus) må i neste ledd vurdere om det foreligger avgiftspliktig eller unntatt omsetning til pasient/bruker.

Dersom underleverandøren kun selger tjenester som gjelder anestesi vil dette være salg av helsetjenester som er unntatt fra merverdiavgift etter Merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd bokstav d. Forutsetningen er at tjenesten som vedkommende helsepersonell leverer er av en slik art at den naturlig faller innenfor rammen av yrkesgruppens virksomhet. Dette er lagt til grunn av skatteetaten i brev til Sticos.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Er du ikke abonnent på Sticos Oppslag? Prøv gratis her!

Dersom underleverandøren derimot leverer tjenester med kosmetisk kirurgi må det beregnes utgående merverdiavgift til den private klinikken som er oppdragsgiver. For eksempel en selvstendig næringsdrivende kirurg som er underleverandør til et privat sykehus. Avgiftsplikt inntrer selv om underleverandøren ikke fakturerer pasientene direkte. Underleverandøren omsetter i dette tilfellet kosmetisk kirurgi som er avgiftspliktig.

Skatteetaten utdyper videre at dersom sykehuset leier inn kirurgen på generelt grunnlag (ikke for å utføre kosmetisk kirurgi) kan tjenesten være unntatt fra merverdiavgiftsplikt som en helsetjeneste etter Merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd. For eksempel dersom avtalen mellom partene er inngått med den forutsetning og formål om å ha en lege til stede i kraft av legens autorisasjon som helsepersonell.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: