Sticos Fagstoff

Nå blir det dyrere å kjøpe godteri fra utlandet

Nå blir det dyrere å kjøpe godteri fra utlandet

Fra nyttår fjernes den såkalte 350-kroners-grensen for næringsmidler, alkohol og tobakk. Det betyr at du må betale merverdiavgift fra første krone ved innførsel av slike varer.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Fram til nå har forsendelse fra utlandet av alle varer med verdi inntil kr 350 vært unntatt for tollbehandling. Når du har kjøpt varer med lav verdi fra utlandet har du dermed sluppet å betale merverdiavgift ved innførselen. Dette har blant annet medført en stor økning i internetthandel av brus og godteri fra utlandet. Fra 1. januar 2020 fjernes beløpsgrensen ved import av næringsmidler, alkohol og tobakk. Det innebærer i praksis at all import av slike varer må tollbehandles og det må betales merverdiavgift fra første krone ved innførselen.

I Sticos Oppslag finner du alle relevante lover, forskrifter, standarder og uttalelser samlet på ett sted, og oppdatert til enhver tid. Prøv gratis her!

Eksempel på økningen

For varer som deklareres gjennom Posten betales det per i dag et gebyr på 158 kroner per forsendelse. For en avgiftspliktig vare som koster 100 kroner inkludert frakt, vil tollbehandlingen føre til følgende totalkostnad for kjøper:

- Pris for varen inkl. frakt: 100 kroner
- Merverdiavgift: 25 kroner
- Fortollingsgebyr: 158 kroner
- Totalkostnad: 283 kroner

Det er viktig å merke seg at endringen gjelder kun for varer som sendes fra utlandet. For reisegods gjelder det fortsatt en tollfri grense på 6 000 kroner dersom du har oppholdt deg i utlandet i mer enn 24 timer og 3 000 kroner ved kortere opphold. Det gjelder spesielle kvotebegrensninger for alkohol, tobakk og enkelte matvarer. Du kan altså fortsatt ta med deg colaen selv over grensen uten å betale merverdiavgift.

GRATIS E-BOK: Dette må du vite om ferielovens bestemmelser

Andre typer varer

For innførsel av andre varer med en verdi på inntil kr 3 000 innføres det en ny forenklet ordning for registrering, rapportering, fastsetting og betaling av merverdiavgift. Ordningen er begrenset til internetthandel med varer og gjelder ved salg til norsk forbruker. Det er den utenlandske tilbyderen, og ikke forbrukeren, som i slike tilfeller blir pliktig til å fastsette og betale merverdiavgiften til norske skattemyndigheter. Endringen innebærer at selgeren skal beregne og innbetale merverdiavgift fra første krone for vareleveranser som omfattes av ordningen. Denne ordningen vil gjelde fra 1. april 2020.

Innførsel av varer som ikke omfattes av den forenklede ordningen må tollbehandles på vanlig måte og kjøperen må da betale innførselsmerverdiavgift.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: