Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ny registreringsordning for merverdiavgift ved nettsalg av varer til EU

Ny registreringsordning for merverdiavgift ved nettsalg av varer til EU

Fra 1. juli 2021 ble det innført en ny ordning for merverdiavgift ved grenseoverskridende netthandel i EU, kalt Import One-Stop Shop (IOSS). Fra samme tidspunkt fjernet EU fritaket for merverdiavgift på import av varer med verdi under € 22.

John Skogan, rådgiver i Sticos

Endringen innebærer bl.a. at norske nettbutikker må beregne lokal merverdiavgift ved salg av varer fra Norge til forbrukere i EU. Det samme gjelder for markedsplasser (formidlere) som legger til rette for salg av varer til EU via et elektronisk grensesnitt.

IOSS er et elektronisk portal, som sikrer at det rapporteres og betales merverdiavgift til det EU-land som kunden handler fra. Det er tilstrekkelig at virksomheten registrerer seg i et EU-land, slik at registreringen gjelder for hele EU. Virksomheten får et IOSS-identifikasjonsnummer ved registrering. 

Ordningen gjelder varesendinger fra land utenfor EU, og som har en verdi som ikke overstiger € 150. Ved slikt salg skal nettbutikken beregne lokal merverdiavgift med den satsen som gjelder i det land kunden handler fra. Rapportering og betaling av merverdiavgift skjer månedlig.

IOSS gjør også kjøpsprosessen for kjøperen enklere, som nå betaler hele kjøpesummen på kjøpstidspunktet. Kjøperen slipper dermed tilleggskostnader når varene blir levert.

Ordningen er valgfri. Hvis selgeren ikke er registrert i IOSS, må kjøperen betale merverdiavgift og fortollingsgebyr ved innførselen. Dette gjelder selv om verdien ikke overstiger € 150. Når verdien av varesendingen overstiger € 150, skal  IOSS uansett ikke benyttes. I slike tilfeller blir varesendingen avgiftsbelastet ved innførselen til det aktuelle EU-land, på samme måte som tidligere.

Den nye ordningen, tilsvarer det norske systemet med VOEC-registrering.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: