Sticos Fagstoff

Nye tekniske løsninger for merverdiavgift

Nye tekniske løsninger for merverdiavgift

Skatteetaten ønsker endringer innenfor tre områder på merverdiavgiftsområdet. 

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Endringene ble presentert i et informasjonsmøte 4. november.

De tre endringene består av:

 1. ny løsning for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 2. ny mva-melding

 3. ny salgs- og kjøpsmelding

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret skal skje i en ny løsning med automatiserte vedtak. Formålet med endringen er å få en raskere og riktigere saksbehandling. Skatteetaten opplyser at den nye løsningen vil være tilgjengelig i løpet av sommeren 2020.

Behandling av søknader skal automatiseres. Er vilkårene for registrering oppfylt, vil søknaden automatisk bli innvilget. Det nye systemet legger opp til umiddelbar tilbakemelding. Det vil si at virksomheten vil motta registreringsbekreftelse samme dag som innsendelse av søknad. Dagens saksbehandlingstid er opptil 30 dager.

Det legges opp til veiledning i registreringsprosessen. Målet er at alle søknader blir levert riktig første gang.

Den nye løsningen erstatter Samordnet registermelding del 2. Veileder og registrering vil skje i skatteetatens nye løsning. Samordnet registermelding del 1 beholdes (registrering i Enhetsregisteret). Det innebærer at alle virksomheter som skal registreres i mva-registeret først må ha fått tildelt et organisasjonsnummer.

Skatteetaten ønsker videre kun digitale registreringer. Det vil si at innlevering på papir ikke lenger vil være mulig.

Søknad om registrering sendes inn uten dokumentasjon. Skatteetaten vil etterspørre dokumentasjon kun dersom det er nødvendig etter en risikovurdering.

Sticos Nettkursabonnement: Betal en fast pris og ta så mange nettkurs du vil!

Ny skattemelding for merverdiavgift

Det vil bli en endring i teknisk løsning for skattemeldingen for merverdiavgift. Skatteetaten ønsker én mva-melding, i motsetning til dagens syv forskjellige mva-meldinger. Man vil også gå bort i fra dagens løsning med hovedmelding, korrigert melding og tilleggsmelding. Den nye løsningen gir hver mva-melding et identifikasjonsnummer. Det legges opp til rapportering ved bruk av SAF-T-koder, altså standardiserte mva-koder. I følge skatteetaten er målet at løsningen skal være tilgjengelig fra 1. januar 2022.

LES OGSÅ: SAF-T: Hvem omfattes av regelverket?

Salgs- og kjøpsmelding

Skatteetaten ønsker at virksomheter skal innrapportere kjøp og salg (transaksjonsdata) periodevis. Flere land i Europa har allerede en slik ordning. Et forslag om rapportering av kjøp og salg til skatteetaten vil bli sendt på høring i 2020. Ønsket ikrafttredelse er 1. januar 2022.

Formålet med en kjøps- og salgsmelding er å unngå skjult økonomi, samt øke etterlevelsen av regelverket og sikre like konkurransevilkår.

Hvem må levere?

 • Alle merverdiavgiftspliktige

 • Offentlig forvaltning

 • Bokføringspliktige (frivillig dersom under 600 bilag i året)

Kjøps- og salgsmeldingen skal inneholde:

 • Kjøper (org.nr) – er kjøper privatperson skal ikke navn oppgis (personvern)

 • Selger (org.nr)

 • Dato

 • Fakturanummer

 • Avgiftsgrunnlaget

Ordningen innebærer rapportering av bokførte opplysninger, og gjelder kun for fakturert salg. Kontantsalg skal ikke innrapporteres.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: