Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Søk om autorisasjon som naprapat eller osteopat for å unngå mva-plikt

Søk om autorisasjon som naprapat eller osteopat for å unngå mva-plikt

Fra 1. mai 2022 omfattes naprapater og osteopater av autorisasjonsordningen for helsepersonell. Ved autorisasjon som helsepersonell vil ikke lenger behandlingsformen anses som alternativ behandling. 

Beate Rognes, rådgiver i Sticos

Salg av alternativ behandling er som hovedregel merverdiavgiftspliktig omsetning med 25 % merverdiavgift. Salg av helsetjenester er derimot unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Med helsetjenester menes blant annet tjenester som ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Fra 1. mai 2022 omfattes naprapater og osteopater av autorisasjonsordningen for helsepersonell. Dette innebærer at omsetning og formidling av deres helsetjenester omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd bokstav d om unntak for yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven.

Søknad om autorisasjon før 1. juli 2022

Unntak for merverdiavgift forutsetter at det ble søkt om autorisasjon som naprapat eller osteopat innen 1. juli 2022.

Dersom søknaden ikke blir godkjent innen 1. januar 2023, blir salg av tjenester fra naprapat eller osteopat avgiftspliktig omsetning fra 1. januar 2023.

Søknad om autorisasjon etter 1. juli 2022

Dersom det ikke ble søkt om autorisasjon innen 1. juli 2022, ble disse tjenestene merverdiavgiftspliktig fra 1. juli 2022.

Dersom det søkes om autorisasjon på et senere tidspunkt, blir tjenestene unntatt fra merverdiavgiftsplikt fra det tidspunkt søknaden om autorisasjon blir godkjent.

Lær om den nye mva-meldingen med vårt nettkurs: Ny mva-melding fra 2022 

Rett til å bruke tittelen 

De som på det tidspunkt loven trer i kraft (1. mai 2022) bruker titlene naprapat og osteopat kan fortsatt bruke titlene inntil de eventuelt får endelig avslag på søknad om autorisasjon.

Retten til å bruke titlene faller likevel bort dersom det ikke er søkt om autorisasjon innen 12 måneder etter at det er åpnet for slik søknad.

Dette har imidlertid ingen betydning for den avgiftsmessige behandlingen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: