Sticos Fagstoff

Vurderer forenkling av merverdiavgiften

Vurderer forenkling av merverdiavgiften

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe for å vurdere hvordan merverdiavgiften kan gjøres enklere.

John Skogan, rådgiver i Sticos

Dagens merverdiavgiftssystem har flere satser; 25 prosent, 15 prosent, 12 prosent, 11,11 prosent og 0 prosent.

Utredningen skal blant annet:

  • Legge frem anbefalinger om et enklere merverdiavgiftssystem med færre satser.

  • Anslå pris- og inntektsvirkninger ved å redusere antall satser i merverdiavgiftssystemet.

  • Vurdere andre konsekvenser av utvalgets forslag, blant annet administrative besparelser og fordelingsvirkninger.

Overordnet nivå

Utredningen skal skje på overordnet nivå. Det skal ikke foretas vurderinger av systemteknisk karakter, som for eksempel unntak for bl.a. finansielle tjenester og fast eiendom.

Gruppen består av:

  • Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke

  • Vidar Christiansen, professor emeritus, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Anders Mikelsen, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, BI

Utredningen skal leveres senest 15. mai 2019.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x