Sticos Fagstoff

Sticos Proff Kommune – et nytt verktøy for regnskapsspesialistene

Sticos Proff Kommune – et nytt verktøy for regnskapsspesialistene

Sticos lanserer egne sjekklister for de som jobber med årsoppgjør i kommunen og fylkeskommunen.

Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos

De dynamiske sjekklistene er effektive hjelpemiddel som sikrer at du har gjort nødvendige arbeidsoppgaver underveis i årsoppgjørsprosessen. Sammen med annet nyttig innhold som blant annet note- og avstemmingsverktøy og pensjonsverktøy utgjør dette Sticos Proff Kommune.

Gratis tilgang

- Sjekklistene er alltid oppdatert til siste gjeldende regelverk. Følger du disse sjekklistene kan du være sikker på at du har tenkt på alle elementer i et årsoppgjør, og at du kommer i havn på en trygg måte, sier Hege Beck som er produkteier for Sticos Oppslag Kommune.

For alle som jobber med regnskap

- Alle som har en sentral rolle i regnskapsarbeidet i kommunen og fylkeskommunen vil ha stor nytte av den nye modulen vår, sier Beck.

Sticos Proff Kommune er for deg som jobber i offentlig sektor med blant annet planlegging av årsoppgjør, fordringer, anleggsmidler, lånegjeld, selvkost, leverandørgjeld, pensjonsmidler, premieavvik, noteopplysninger, bankavstemming, regnskapsanalyser, rapportering og avstemming av regnskap.

- Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på den nye Proff-modulen vår, sier Beck.

Sticos Proff Kommune forutsetter abonnement på Sticos Oppslag Kommune.

 

 

 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x