Sticos Fagstoff

Sticos Proff Kommune – et nytt verktøy for regnskapsspesialistene

Sticos Proff Kommune – et nytt verktøy for regnskapsspesialistene

Sticos lanserer egne sjekklister for de som jobber med årsoppgjør i kommunen og fylkeskommunen.

Heidi Kultorp, kommunikasjon- og innholdsansvarlig i Sticos

De dynamiske sjekklistene er effektive hjelpemiddel som sikrer at du har gjort nødvendige arbeidsoppgaver underveis i årsoppgjørsprosessen. Sammen med annet nyttig innhold som blant annet note- og avstemmingsverktøy og pensjonsverktøy utgjør dette Sticos Proff Kommune.

Gratis tilgang

- Sjekklistene er alltid oppdatert til siste gjeldende regelverk. Følger du disse sjekklistene kan du være sikker på at du har tenkt på alle elementer i et årsoppgjør, og at du kommer i havn på en trygg måte, sier Hege Beck som er produkteier for Sticos Oppslag Kommune.

Alle kunder av Sticos Oppslag Kommune får nå gratis tilgang til Sticos Proff Kommune.

For alle som jobber med regnskap

- Alle som har en sentral rolle i regnskapsarbeidet i kommunen og fylkeskommunen vil ha stor nytte av den nye modulen vår, sier Beck.

Sticos Proff Kommune er for deg som jobber i offentlig sektor med blant annet planlegging av årsoppgjør, fordringer, anleggsmidler, lånegjeld, selvkost, leverandørgjeld, pensjonsmidler, premieavvik, noteopplysninger, bankavstemming, regnskapsanalyser, rapportering og avstemming av regnskap.

- Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på den nye Proff-modulen vår, sier Beck.

Sticos Proff Kommune forutsetter abonnement på Sticos Oppslag Kommune.

 

 

 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x