Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2019: Forslag om redusert permitteringsperiode og ny beregning av dagpenger

Statsbudsjettet 2019: Forslag om redusert permitteringsperiode og ny beregning av dagpenger

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått endringer både i permitteringslengden og beregningsgrunnlaget/beregningstidspunktet for dagpenger. Her kan du lese om de foreslåtte endringene.

Aina Kregnes, rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er eldre enn ett år. 

Forslag om redusert periode for permittering uten lønnsplikt 

Som følge av en betydelig nedgang i antall arbeidsledige samt økt etterspørsel etter arbeidskraft, er antall permitterte den siste tiden blitt vesentlig redusert. Regjeringen foreslår derfor en reduksjon av den maksimale perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering. Forslaget går ut på en reduksjon fra dagens 49 uker til 26 uker. Dette vil gjelde for nye permitteringstilfeller og er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2019. 

Forslag om ny beregning av dagpenger 

Grunnlaget for dagpenger beregnes i dag ut fra bruttoinntekten i det siste avsluttede kalenderåret forut for søketidspunktet. Tilsvarende periode er også opptjeningsperioden som legges til grunn ved beregning av minsteinntekt (1,5G) som er et av vilkårene for å få innvilget dagpenger. 

Det betyr eksempelvis at ved søknad om dagpenger i oktober 2018, vil dagpengegrunnlaget og opptjeningsperioden for minsteinntekt beregnes ut fra bruttoinntekten i 2017, alternativt de tre siste avsluttede kalenderår dersom dette gir et høyere grunnlag. 

Regjeringen foreslår å endre opptjeningsperioden, slik at det skal være inntekten de siste 12 (eller 36) månedene forut for søketidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av dagpenger og minsteinntekt. Opptjeningsperioden blir da lagt nærmere søketidspunktet, noe som gjør at dagpengene i større grad vil kompensere for den faktiske inntekten vedkommende har på det tidspunktet han søker om dagpenger. Denne endringen for beregning av dagpenger er foreslått fra 1. juli 2019.

Les også: 10 spørsmål og svar om permittering

Inntekt over 6G skal ikke regnes med i dagpengegrunnlaget. Slik det er nå, beregnes 6G ut fra gjennomsnittlig inntekt de tre siste avsluttede kalenderårene når det er inntekten de siste tre avsluttede kalenderårene som utgjør dagpengegrunnlaget. Regjeringen foreslår at begrensningen på 6G skal gjelde inntekten i hvert enkelt av de tre siste årene før søknadstidspunktet, istedenfor gjennomsnittet. Denne endringen gjør at beregningen av 6G-begrensningen for dagpenger, vil bli lik beregningen for 6G-begrensningen for arbeidsavklaringspenger, sykepenger og uførepensjon. 

Endringen er foreslått innført fra 1. januar 2019. 

 
GRATIS SJEKKLISTE

Dette må du vite om permittering av ansatte

 

Last ned gratis sjekkliste
Last ned gratis e-bok om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold her
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: