Sticos Fagstoff

Ett steg nærmere GDPR

Ett steg nærmere GDPR

Justisdepartementet har bedt Stortinget om å forhåndsgodkjenne GDPR-reglementet i Norge. Dette er gjort for å få de nye personvernreglene iverksatt tidligst 25. mai eller så raskt som mulig. 

Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos

I slutten av februar kom nyheten om at implementeringen av GDPR i Norge muligens kom til å bli noe forsinket. Fredag 23. mars la imidlertid Justis- og beredskapsdepartementet frem en lovproposisjon til Stortinget. Departementet foreslår at dagens personopplysningslov erstattes av en helt ny personopplysningslov.

Den nye loven vil ha to elementer:

  1. Inkorporering av GDPR – GDPR gjøres til en del av norsk lov.
  2. Tilleggsregler for Norge – I tillegg til reglene i GDPR foreslår departementet noen regler som bare vil gjelde i Norge. Et eksempel på en slik bestemmelse er den foreslåtte § 12 der det fremgår at fødselsnummer kun skal kunne behandles når virksomheten har saklig behov for sikker identifisering av personen og bruk av fødselsnummer er nødvendig for å oppnå det.

Når vil det gjelde i Norge?

I proposisjonen har departementet foreslått at den nye loven skal tre i kraft samtidig som i EU, det vil si tidligst 25. mai 2018 eller så snart som mulig. For at GDPR skal gjelde i Norge, må imidlertid GDPR bli vedtatt som en del av EØS-avtalen. Dette har ikke skjedd ennå siden EUs organer ikke har ferdigbehandlet saken.

For å gjøre innlemmelsen av GDPR i norsk rett raskest mulig, har departementet derfor bedt Stortinget om å forhåndssamtykke til innlemmelsen.

I Norge vil GDPR-regelverket dermed tre i kraft 25. mai eller kort tid deretter.

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x