Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ny sjekkliste i Sticos Oppslag letter personvernarbeidet

Ny sjekkliste i Sticos Oppslag letter personvernarbeidet

Den 25. mai var det tre år siden GDPR ble innført. Datatilsynet har intensivert tilsynene det siste halve året, samtidig ser vi at det er høy bevissthet om personvern i den norske befolkningen. Men det er mange krav, og mye som skal dokumenteres. Vi har derfor laget en sjekkliste i Sticos Oppslag for å hjelpe deg å holde kontroll på personvernarbeidet.

Gry Anita Langsæther, rådgiver i Sticos

GDPR stiller mange krav - Sticos hjelper deg å holde oversikt

GDPR stiller en rekke krav til virksomheter som behandler personopplysninger, og mye må dokumenteres. Datatilsynet vil kunne ilegge bøter dersom virksomhetene ikke etterlever kravene i GDPR, og dersom virksomheten mangler nødvendig dokumentasjon. Datatilsynet har intensivert tilsynene det siste halve året, samtidig ser vi at det er høy bevissthet om personvern i den norske befolkningen. 

Kjernen i personvernarbeidet er at virksomheten må kartlegge personopplysningene de behandler og gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av hvilke uønskede sikkerhetshendelser knyttet til personvern som kan skje i virksomheten. I tillegg må virksomheten etablere systemer og rutiner for å sikre at personvernregelverket etterleves. Plikten til å slette personopplysninger virksomheter ikke lengre har grunnlag for å beholde, er også en sentral del av personvernarbeidet. 

De aller færreste private virksomheter er forpliktet til, eller har anledning til å ha dedikerte personvernmedarbeidere. Mange virksomheter sliter dermed å få oversikt over alle pliktene som ligger til personvernarbeidet og hvilken dokumentasjon som trengs. Vår erfaring er at mange virksomheter synes det er vanskelig å få satt av nok tid til å utføre alle de oppgavene som kreves for å etterleve GDPR. 

For å lette og effektivisere arbeidet med GDPR har vi laget en sjekkliste for personvern i Sticos Oppslag. I våre oppslagsverk får du en enkel forklaring på hva kravene i GDPR konkret betyr. Om du har spørsmål til hvordan personvernreglene skal forstås, vil du som Sticos kunde ha tilgang til fri fagsupport.

Lær mer om personvern med våre nettkurs eller skreddersydde workshop

Dersom du har behov å fordype deg i ulike personverntemaer, har vi flere nettkurs. Se utvalget her: Sticos Nettkurs - personvern.  

Sticos kan også tilby skreddersydd faglig veiledning og rådgivning om hvordan din virksomhet kan etterleve GDPR. Les mer om vår personvernworkshop Serious Game

Les disse artiklene 

Er du i tvil om hvilke plikter du har etter GDPR, så kan være verdt å få med seg disse artiklene: Kravene i GDPR må dokumenteres og Personvern- Lederens ansvar.  

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Sticos holder deg oppdatert: