Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Bærekraft er en del av risikostyringen

Bærekraft er en del av risikostyringen

Følger du ikke med i timen når det gjelder bærekraft, vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for din virksomhet. Signalene på dette er tydelige, og ledere og styrer i norske virksomheter må ta bærekraft på alvor.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Bankene vil utfordre sine kunder på bærekraft fremover. Samtidig vil mange flere virksomheter stille krav rundt bærekraft til sine leverandører, og myndighetene øker avgiftene for CO2-utslipp slik at inntjeningen for en del virksomheter går drastisk ned. Virksomheter som viser at de har klare planer og gjennomfører omstilling vil dermed bli belønnet.

Klimarisiko må på agendaen i styret

Eksemplene over er bevis på at virksomhetene må ta klimarisiko på alvor. Klimarisiko er en del av risikostyringen i enhver virksomhet, uavhengig av størrelse. Styret må stille spørsmålet om forretningsmodellen vil være bærekraftig fremover. De må kartlegge både fysisk risiko og overgangsrisikoen som kan ligge i den, og hva som må til for å sikre at virksomheten vil være levedyktig fremover.

Se mulighetene

I prosessen er det helt avgjørende at man ser omstilling som en mulighet. De som lykkes, vil kunne tjene mye på det. Mulighetene ligger i nye markeder som følge av nye kundegrupper med nye forventninger. Den oppvoksende generasjon vil være mye mer miljøbevisste som kunder. Ny teknologi vil være etterspurt, og det vil være strenge krav til resirkulering. Positivt omdømme vil derfor være helt avgjørende for å lykkes i fremtiden.

EU har satt av store summer som skal investeres til prosjekter for omstilling. Mindre virksomheter i Norge vil også kunne få en del av den potten hvis de jobber riktig.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Overgangsrisiko og konsekvenser for regnskapet

Klimarisiko består av både den fysiske risiko som effekten av ekstremværhendelser og såkalt overgangsrisiko. Det er veldig viktig at styret jobber med overgangsrisikoen for å klare omstillingen. Det vil fort kunne bli en finansiell risiko. Kort oppsummert inkluderer overgangsrisiko følgende

  • Politikk, reguleringer
  • Teknologi – utskifting og nye investeringer
  • Marked
  • Omdømme

Overgangsrisiko kan få konsekvenser for regnskapet. Du må vurdere om risikoen kan påvirke finansiell stilling, inntjening eller fremtidig kontantstrøm. Regnskapsestimat som kan bli påvirket er

  • Nedskrivning av driftsmidler eller immaterielle eiendeler
  • Virkelig verdi av finansielle eiendeler som investeringer og fordringer
  • Virkelig verdi av gjeld
  • Avsetning for forpliktelser

Ett eksempel kan være krav til utskifting av teknologi som kan kreve nedskrivning av dagens eiendeler. Levetid kan være kortere enn tidligere antatt. Hvis dagens balanseførte immaterielle eiendeler ikke gir den samme forventningen om fremtidig inntekt som tidligere antatt, vil det resultere i nedskrivning. Det samme vil kunne være konsekvensen ved investering i aksjer eller lån til selskap som må foreta nedskrivninger som følge av klimarisiko. Myndighetenes bøter og gebyrer som følge av utslipp kan øke forpliktelsene.

Det er viktig at styret ser denne risikoen og vurderer hvordan den direkte kan påvirke det regnskapet som skal godkjennes. I tillegg må styret vurdere om det kan være ikke-finansiell informasjon som må omtales fordi den vil være av vesentlig betydning for de som leser regnskapet.

Les også: Bærekraft krever dugnadsinnsats

Revisor eller regnskapsfører som pådriver

Revisor skal gjøre en risikovurdering av sine kunder for å få riktig fokus i sitt arbeide som revisor. Klimarisiko vil være en del av det, og revisor vil kunne være en bidragsyter og diskusjonspartner. Mange har fravalgt revisjon og regnskapsfører bør også være en pådriver overfor sine kunder i denne sammenheng. Ikke minst for å få alle til å sette temaet på agendaen.

Rammeverktøy for risikostyring

Arbeid med risikostyring krever system og struktur med løpende oppfølging av mål og tiltak. Det må være en sammenheng mellom strategi, risikostyring og mål og metoder for hvordan man skal jobbe med det.

Mange virksomheter har verktøy som benyttes i risikostyringen. Mindre virksomheter kan nok løse dette med å utarbeide en mal for hvordan de skal dokumentere jobben som gjøres på dette området. Styret må sette krav og selv være involvert i arbeidet. Det er et styreansvar.

Klimarisikorapportering

I dag er det kun store foretak som etter regnskapsloven må gi egen redegjørelse om klimarisiko. Det er ventet at det i løpet av første halvår 2021 kommer lovforslag som setter rammen for denne type rapportering for norske virksomheter. Der er foreløpig usikkert hvor mye den vil påvirke de mindre virksomhetene, men uansett kan det være lurt å ha noe informasjon om dette området for mange virksomheter. Mange lesere av regnskapet vil ha interesse av det, det kan påvirke beslutninger og det vil være positivt for omdømmet.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: