Sticos Fagstoff

Frister for å kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format (SAF-T)

Frister for å kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format (SAF-T)

Foretak med alminnelig to-måneders merverdiavgiftstermin skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form innen 10. april 2020. Dette gjelder også for foretak som har avvikende regnskapsår med to-måneders merverdiavgiftsterminer.

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Foretak med alminnelig to-måneders merverdiavgiftstermin skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form innen 10. april 2020. Dette gjelder også for foretak som har avvikende regnskapsår med to-måneders merverdiavgiftsterminer. 

Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse 5.3.2020 om fristene for når foretak må kunne gjengi opplysninger på SAF-T-format. Uttalelsen tar i utgangspunktet for seg fra hvilket tidspunkt foretak med avvikende regnskapsår må kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format. Men den omtaler også hvilke frister som gjelder for foretak som følger kalenderåret som regnskapsår. Uttalelsen tar utgangspunkt i reglene for ajourhold i bokføringsloven § 7 og bokføringsforskriften § 4-1. 

Hvis arbeidet med å kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format er forsinket som følge av koronapandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Det har Skattedirektoratet uttalt 19.03.2020.

Frist for foretak med to-måneders mva-termin

Kravet til å gjengi bokførte opplysninger i standard SAF-T-format gjelder fra 1. januar 2020. Dette innebærer at slik rapportering skal kunne gjøres for første regnskapsperiode som starter i 2020. En virksomhet med alminnelige to-måneders mva-termin skal kunne gjengi bokførte opplysninger for første termin 2020 i standardisert form innen 10. april 2020. Skattedirektoratet begrunner dette med kravene til ajourhold i bokføringsloven. Bokføring for januar og februar skal være ajour innen 10. april, ettersom dette er leveringsfristen for mva-meldingen. Dette gjelder både for foretak med kalenderåret som regnskapsår, og for foretak med avvikende regnskapsår.

Les også: SAF-T: Hvem omfattes av regelverket?

Frister for andre foretak

For foretak som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller har årsterminmelding for merverdiavgift gjelder andre frister. De skal være ajour med bokføringen minst hver fjerde måned. Fristen vil avhenge av når bokføringsperioden begynner. 

Hvis foretaket har regnskapsår som følger kalenderåret skal de kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format senest 30. juni 2020. Dette ettersom første bokføringsperiode i 2020, som omfatter januar-april, skal være ajour senest to måneder senere. 

Det samme vil gjelde for foretak med avvikende regnskapsår som avsluttes 30. april eller 31. august. 

For foretak med avvikende regnskapsår, og som ikke er mva-registrert, eller har årlig mva-termin, vil fristen avhenge av når regnskapsåret begynner. Fristen bestemmes ut ifra når første bokføringsperiode i 2020 er påbegynt. Tabellen under viser dette:

Avvikende 
regnskapsperiode
Første bokføringsperiode 
som begynner i 2020
Frist
1. februar - 31. januar  februar - mai  31. juli 
1. mars - 28. februar  mars - juni  31. august 
1. april - 31. mars  april - juli  30. september 
1. mai - 30. april  januar - april  30. juni 
1. juni - 31. mai  februar - mai 31. juli 
1. juli - 30. juni mars - juni  31. august
1. august - 31. juli  april - juli  30. september
1. september - 31. august januar - april  30. juni 
1. oktober - 30. september februar - mai  31. juli 
1. november - 31. oktober  mars - juni 31. august 
1. desember - 30. november april - juli  30. september 

 

Foretak med få transaksjoner

Foretak med få transaksjoner, som ikke har to-månedlig mva-termin, har egne frister. Med «få transaksjoner» menes færre enn 600 bilag i året. Bokføringspliktige med få transaksjoner skal ajourføre regnskapet senest innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. 

Foretak som leverer årlig mva-melding skal være ajour senest innen fristen for å levere den årlige mva-meldingen. Første bokføringsperiode hvor det skal kunne foretas rapportering i standardformat omfatter da januar – desember 2020. Fristen for ajourhold tilsvarer frist for å levere mva-meldingen for denne perioden, som er 10. mars 2021. Det gjelder både dersom regnskapsåret følger kalenderåret og ved avvikende regnskapsår. 

Hvis foretaket er skattepliktig, men ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal bokføringen være a jour innen fristen for å levere skattemeldingen. Foretak med avvikende regnskapsår kan bruke regnskapsåret som skattleggingsperiode. Første bokføringsperiode i 2020 vil være sammenfallende med det avvikende regnskapsåret som starter i 2020. Rapportering av bokførte opplysninger i standard format må da kunne gjøres fra fristen for å levere skattemeldingen for perioden som starter i 2020. 

Foretak som ikke har plikt til å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt skal være a jour med bokføringen, og kunne gjengi bokførte opplysninger i standard format, senest innen fristen for å levere årsregnskapet. 

Utsettelse på grunn av koronapandemien

For bokføringspliktige virksomheter som på grunn av koronapandemien ikke rekker å bli klare til å produsere en SAF-T regnskapsfil innen fristen 10. april 2020, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon. Det har Skattedirektoratet uttalt i prinsipputtalelse av 19.03.2020, som følge av dagens situasjon.

Det forutsettes at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig. Utsettelser som ikke er begrunnet i koronapandemien, må det fortsatt søkes om dispensasjon for. 
 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: