Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Bekreftelser til kompensasjonsordningen

Korona: Bekreftelser til kompensasjonsordningen

Bekreftelser til kompensasjonsordningen for mars til august kan nå sendes inn. Mange regnskapsførere og revisorer blir nødt til å lage både én og to typer bekreftelser for sine kunder.

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

Kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall kom raskt på plass i vår. Søknader ble sendt inn, og pengene ble raskt utbetalt. Nå er tiden kommet for å kontrollere at informasjonen i søknadene, altså grunnlaget for tilskuddet, er riktig. Søknadsportalen for å sende inn bekreftelser på disse opplysningene har åpnet.

Alle som har fått månedlig tilskudd over 15 000 kroner må inn med bekreftelse på søknaden, senest ved fastsetting av årsregnskapet.

Hvem kan bekrefte?

Det er bare en autorisert regnskapsfører eller en revisor som kan bekrefte innhold i søknaden. For å bekrefte at informasjonen er riktig, må regnskapsfører eller revisor gjennomføre en liste med kontrollhandlinger bestemt av Skatteetaten, som blant annet innebærer stikkprøver av bilag. Veiledning til kontrollhandlinger og selve søknadsportalen finner du her. Husk også å dokumentere kontrollhandlingene som gjennomføres. Alle bekreftelser må sendes via portalen. Sendes de inn andre steder anses de ikke som innsendt.

Vi anbefaler at dere så fort som mulig avklarer hvem det er som skal gjøre denne jobben. Kontrollhandlingene og utarbeidelse av bekreftelsen kan gjøres allerede nå, det er ikke nødvendig å utsette dette til et allerede travelt årsoppgjør. Det kan være like effektivt å gjøre jobben nå, imens innsendelsen av søknadene er relativt ferskt.

Som hovedregel velger foretaket selv hvem som skal bekrefte, men Skatteetaten kan kreve at bekreftelsen gis av en revisor. Denne retten vil i hovedsak benyttes hvis det er mistanke om særlig risiko for feil eller misligheter i søknaden.

Hovedtrekkene i ordningen kan du lese her: Korona: Dette er kompensasjonsordningen

Hvilke søknader må bekreftes

Det er to typer bekreftelse som kan være aktuelle:

  • bekreftelse av innholdet i søknaden, og

  • bekreftelse av resultat i januar/februar 2020.

Alle søkere som har fått et eller flere månedlige tilskudd på over 15 000 kroner må uoppfordret legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden. Det er kun for den eller de månedene der månedlig tilskudd overstiger 15 000 kroner at det kreves uoppfordret bekreftelse. I tillegg må alle kunne legge frem denne typen bekreftelse ved forespørsel fra Skatteetaten.

Bekreftelse på resultat i januar og februar 2020

Foretak som gikk med underskudd i 2019 risikerte å få avkortet tilskuddet sitt. Hvis de hadde et bedre ordinært resultat før skatt i januar og februar 2020, sammenlignet med 2019, kunne de få høyere tilskudd. Alle som har fått høyere tilskudd ved å opplyse om resultat i januar og februar 2020, må ha bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor på disse opplysningene. Her er det ingen beløpsgrenser.

Foretak som har oppgitt ordinært resultat i januar og februar 2020 i søknaden, kan altså bli nødt til å legge frem to typer bekreftelser.

Frist for innsendelse

Fristen for å sende inn bekreftelsene er ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. For foretak som ikke er regnskapspliktig, er fristen ved levering av skattemeldingen for 2020. Det vil si at fristen for innsending av bekreftelser er 30.juni 2021 for regnskapspliktige foretak og 31. mai 2021 for ikke-regnskapspliktige foretak. Fristen for innendelse av årsregnskap er for 2021 utsatt i to måneder, og medfører også utsettelese av frist for å sende inn bekreftelse.

Hvis foretaket blir plukket ut i kontroll av Skatteetaten, kan de få en tidligere frist.

Vi har omtalt hva du bør forberede til ny søknadsrunde her: Korona: Kompensasjonsordningen – forberedelser til søknaden.

Feil i søknaden

Hvis regnskapsfører eller revisor finner feil i søknaden, må selskapet korrigere feilen og sende inn en ny søknad. Søknad med feil kan ikke bekreftes. Her ser det ikke ut til å være åpnet for å bruke noen vesentlighetsgrense.

Revisor/regnskapsfører må deretter utføre nye kontrollhandlinger rettet mot den nye søknaden før denne kan bekreftes.

I forlengelsen av kompensasjonsordningen som gjelder fra september til februar må alle legge ved bekreftelse ved innsending av søknaden.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Sticos holder deg oppdatert: