Sticos Fagstoff

Korona: Dette er kompensasjonsordningen

Regjeringen sanksjonerte loven om tilskuddsordningen fredag 17. april​

Korona: Dette er kompensasjonsordningen

Omsetningssvikt på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai gir grunnlag for kompensasjon for en andel av faste uunngåelige kostnader. Dette er hovedtrekkene i ordningen.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med gjeldende regelverk.

Komplisert regelverk i endring

Søknadsskjema på https://kompensasjonsordning.no/ åpnet 18. april for mars og 16. mai for april. Regelverket er komplisert og er dessuten under endring. Denne artikkelen beskriver hovedtrekkene i ordningen. I vårt oppslagsverk Sticos Oppslag finner du detaljene.

Les også: Korona - utfordringer med kompensasjonsordningen

15. mai kom en rekke endringer i forskriften, noen med virkning tilbake til mars, les mer om dette i artikkelen Korona: Mange endringer i kompensasjonsordningen.

Regjeringen jobber fortsatt med å avklare noen problemstillinger i ordningen. Dette gjelder bl.a. beregning av kompensasjon for sesongbedrifter.

Formålet med loven

Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Se også Sticos sitt GRATIS webinar om kompensasjonsordningen. Les mer og få tilgang her

Hva er uunngåelige faste kostnader

Som unngåelige, faste kostnader regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:

 • Leie av næringslokale

 • Lys og varme

 • Renovasjon, vann og avløp

 • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.

 • Regnskap og revisjon

 • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.

 • Forsikring og avgifter på transportmidler

 • Kontingenter med skattemessig fradrag

 • Forsikringspremier

 • Netto rentekostnader

 • Nødvendige kostnader til fôr, lønn og veterinær ved tjenester hvor dyrehold inngår

Forskriften inneholder flere avgrensninger på hva som kan regnes som uunngåelige faste kostnader, som du bør sette deg inn i før du søker.

Les også: Korona - konsekvenser for regnskapet

Formel for beregning av kompensasjon

Ordning skiller bedrifter som er pålagt å stenge og bedrifter som ikke er pålagt å stenge. I utgangspunktet beregnes kompensasjonen slik:

 • Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %

 • Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader - egenandel) x 80 %

Egenandelen for mars er kr 10 000. For april og mai er egenandelen på kr 5 000.

Det er flere begrensninger fra denne beregningen i forskriften. Blant annet kan ikke tilskuddet bli større enn omsetningsfallet, og for selskap med underskudd i januar/februar 2020, må tilskuddet bl.a. måles opp mot resultatet i 2019. Var det underskudd i 2019 og i januar/februar 2020, kan det bli avkorting. 

I Sticos Oppslag kan du regne ut hvor mye du kan forvente å få i tilskudd basert på retningslinjene. 

Her finner du en oversikt over virksomheter som er pålagt å stenge 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos OppslagSticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Minstegrense og maksgrense for utbetaling

Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden.

 • Normal omsetning i måneden regnes ut fra omsetningen i samme måned i fjor, justert for veksten fra januar/februar i fjor til januar/februar i år.

 • Foretak som ikke eksisterte i fjor, kan ta utgangspunkt i omsetningen i januar/februar i år for å regne ut omsetningsfallet.

I tillegg gjelder følgende minstegrense og maksgrenser for utbetaling:

 • Beregnet støttebeløp under 5 000 kroner utbetales ikke.

 • Det settes to maksgrenser for utbetaling av kompensasjon på 30 millioner kroner per måned for ordinær utbetaling og 80 millioner kroner per måned som absolutt tak. Kompensasjon mellom 30 og 80 millioner vil avkortes med 50 %.

Selskaper som tilhører samme konsern, og hvor summen av tilskudd for enkeltselskapene kan forventes å overstige 30 millioner, må levere inn en samlet søknad. Det må likevel foreligge en oversikt over faste kostnader og omsetning i hvert av datterselskapene som søker under ordningen.

Hvem gjelder ordningen for

Ordningen gjelder for skattepliktige registrerte foretak, med noen unntak:

 • Finansnæringen

 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning

 • Olje- og gassutvinning

 • Foretak som er under andre støtteordninger som private barnehager og flyselskaper

 • Foretak uten ansatte*

 • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

* Dette vilkåret gjelder ikke enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntekt. 

Les også: Nye frister for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter

Hvordan foregår søknadsprosessen

Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i portalen, hvor tallene blir kryssjekket mot ulike registre. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Ved store avvik i automatisk kontroll blir det avslag og manuell behandling av søknaden.

Dette bør du finne frem før du søker.

Etterkontroll og bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor

Søkere må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020. Skatteetaten har ansvaret for etterkontroll. Det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling. 

Skatteetaten legger også opp til at det skal være en innsynsløsning, hvor alle gis innsyn i hvilke virksomheter som mottar støtte og hvor mye penger de får.

Søknad per måned

Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig. Ordningen kan bli justert og forlenget ved behov.

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: