Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Kontrollhandlinger og bekreftelse til kompensasjonsordning 2 og 3

Korona: Kontrollhandlinger og bekreftelse til kompensasjonsordning 2 og 3

Før søknaden om tilskudd kan sendes inn må revisor eller autorisert regnskapsfører ha utført sine kontrollhandlinger og gitt bekreftelse til søknaden.

Mari Hamnes, rådgiver i Sticos

I kompensasjonsordning 2 og 3 for foretak med stort omsetningsfall, skal kontroller gjøres før søknaden sendes inn. Brønnøysundregistrene har publisert hvilke kontrollhandlinger du som regnskapsfører eller revisor må gjennomføre for at søknaden kan bekreftes. Dette gjelder for alle søknadene, her er det ingen beløpsgrenser. Det samme gjelder ved ny rettet søknad som følge av tapt varelager for perioden november – februar.

Kontrollhandlinger for perioden mars 2021 til juni 2021 finner du her. 

Oppdaterte kontrollhandlinger for perioden september 2020 til februar 2021 (som nå omfatter kontrollhandlinger for tapt varelager) finner du her.  

Les også: Korona: Dette er kompensasjonsordning 2 og Korona: Dette er kompensasjonsordning 3

Hvem kan bekrefte

Det er autorisert regnskapsfører eller revisor som må gjennomføre kontrollhandlingene og bekrefte innholdet i søknaden.

Foretak som ikke har revisor eller autorisert regnskapsfører må nå skaffe seg det hvis de skal søke om kompensasjon.

I Sticos Oppslag kan du regne ut hvor mye foretaket kan få i tilskudd i vår beregningskalkulator.

Kontrollhandlinger

Det er listet opp en rekke kontrollhandlinger som må gjennomføres før søknaden kan bekreftes. Se her for detaljerte kontrollhandlinger. Blant annet må det tas stikkprøver av salgsbilag, kreditnotaer, manuelle posteringer og kostnadskontoer. Husk også å dokumentere kontrollhandlingene som gjennomføres. Det er mye likt i kontrollhandlingene fra forrige runde av kompensasjonsordningen, men vær oppmerksom på at handlingene ikke er identiske. Kontrollhandlingene er en del endret som følge av endringer i kompensasjonsordning 3 i tillegg til at man nå også kan søke for tapt varelager (gjelder både ordning 2 og 3 fra november 2020 – april 2021).

Som proff-kunde hos Sticos har du også tilgang til en sjekkliste for gjennomføring av kontrollhandlingene som du finner her: Kompensasjonsordning 2  og Kompensasjonsordning 3

Kontrollhandlingene inkluderer kontroll for tapt varelager som gjelder for begge ordningene.

 

Bekreftelsen gis i Altinn

Bekreftelsen gis ved at du signerer på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn, på tilsvarende måte som for næringsoppgaven. Bekreftelsen skal gis til hver enkelt søknad, altså hver to-månedlige tilskuddsperiode.

I denne runden av kompensasjonsordningen er det kun én bekreftelse du skal gi. Det er fremdeles kontrollhandlinger knyttet til ordinært resultat før skatt i januar og februar 2020, som i kompensasjonsordning 1. Disse kontrollhandlingene og bekreftelse gjøres nå samtidig som kontrollhandlinger og bekreftelse av innholdet i søknaden.

Se også hvilke bekreftelser som er aktuelle for kompensasjonsordningen for mars til august: Korona: Bekreftelser til kompensasjonsordningen.

Feil i søknaden

Hvis du som revisor eller regnskapsfører finner feil i søknaden når du gjennomfører kontrollhandlingene, må feilen rettes. Søknad med feil kan ikke bekreftes. Her er det ikke åpnet for å bruke noen vesentlighetsgrense. Du må deretter utføre kontrollhandlingen på den aktuelle posten på nytt. Det bør også gjøres en vurdering av om det er  behov for utvidet kontroll eller egne kontroller som gjøres av din kunde som følge av feil. Det er selvfølgelig avhengig av type feil og om de kan være gjentakende.

Du kan heller ikke gi bekreftelsen hvis du har kjennskap til at søkeren for øvrig har gitt uriktige opplysninger i søknaden.

Frist

Søknadene for periodene som inngår i ordning 2 og 3 må sendes innen 15.oktober 2021.

Refusjon av kostnader til bekreftelse

Foretaket kan få refundert deler av kostnadene til bekreftelsen. Dette er nytt for denne runden av kompensasjonsordningen. Foretak som innvilges støtte vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til bekreftelse, opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode. Total kostnad for bekreftelsen oppgis i søknadsskjemaet.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Sticos holder deg oppdatert: