Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Mange endringer i kompensasjonsordningen

Korona: Mange endringer i kompensasjonsordningen

15. mai ble en rekke endringer i kompensasjonsordningen vedtatt, og mange har virkning helt tilbake til søknaden for mars. Bør du endre søknaden for mars?

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Denne artikkelen omtaler den første kompensasjonsordningen. Se også Korona: Dette er kompensasjonsordning 2

I denne artikkelen har vi satt sammen en oversikt over endringene fra 15. mai. Vi gjør oppmerksom på at det foretatt ytterligere endringer i forskriften fra 16. juni, disse er ikke omtalt her. I Sticos Oppslag finner du oppdatert informasjon og kalkulator for ordningen.

Mange endringer i forskriften

16. mai åpnet kompensajonsordning.no for søknader for april. Kvelden før, den 15. mai, ble en rekke endringer i forskriften kunngjort. Enkelte endringer gjelder fra og med beregningen for april, mens de fleste endringene også gjelder søknadsperiode mars. Det kan derfor være aktuelt å vurdere ny søknad for mars. Dette gjelder for eksempel foretak som har nødvendige kostnader ved dyrehold, eller foretak som har fått avkorting på grunn av underskudd i 2019.

Les også: Dette er kompensajonsordningen

Alle endringene er innarbeidet i Sticos Oppslag og i kalkulatoren for beregning av tilskuddet. Vi gjør oppmerksom på at den foreløpige beregningen til Skatteetaten (i skrivende stund) ikke tar hensyn til de mest kompliserte reglene.

Les også: Korona: Utfordringer med kompensasjonsordningen

I denne tabellen gir vi deg en oversikt over endringene, og hvilket tidspunkt endringen gjelder fra:

Forskrift Endring Virkning
fra og med 
Påvirker
beregningsmodell
Kan være aktuelt med (ny) 
søknad for mars? 
§ 1-1 Presiseringer for enkeltpersonforetak ifm. skattefri omdanning, og perioden virksomheten må ha vært hovedinntektskilde, samt bekreftelse på hovedinntektskilde. Mars Nei Ja, flere kan ha kommet innenfor
§ 2-2 Fribeløp for gaver fra privatpersoner opp til kr 3 000. Mars Ja Ja
§ 2-3 Hvis salgsdokumentasjonen er utstedt og bokført etter bokføringsregelverket, kan bokførte opplysninger brukes for å beregne prosentvis endring i omsetning fra perioden januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Mars Ja Ja
§ 2-3 Beregnet normalomsetning for april og mai 2020 kan ikke settes mer enn fem ganger høyere eller 20 prosent lavere enn faktisk omsetning i hhv. april og mai 2019. April Ja Nei
§ 2-3 Foretak som er etablert mer enn ett år tidligere enn søknadsperioden, men som ikke hadde omsetning i tilsvarende måned året før eller i januar og februar 2019, skal benytte januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Mars Ja Ja
§ 2-6 Vilkåret om at foretaket ikke kan ha vært insolvent før koronautbruddet er fjernet. Mars Nei Ja
§ 3-1 Egenandel endret fra 10 000 til 5 000 i april og mai. April Ja Nei
§ 3-1 Foretak som anses stengt av staten er blitt utvidet til å gjelde covid-19-forskriften § 12 første ledd bokstav e. Blant annet omfattes nå kjøreskoler. Mars Nei Ja
§ 3-1 Ved negativt ordinært resultat før skatt i 2019 og beregning av underskuddsbegrensning, kan man velge å bruke gjennomsnittlig ordinært resultat for januar/februar 2020 i stedet for 2019. Opplysninger om ordinært resultat før skatt i januar/februar 2020 må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører (tidligere kun revisor). Mars Ja Ja
§ 3-2 Det er presisert at del av leiekostnad som gjelder tilleggstjenester i form av service, bemanning mv. ikke kan tas med. Mars Nei Ja, dersom man har krevd for mye
§ 3-2 For støttemånedene april og mai er det en begrensning i hvor store rentekostnader som kan tas med. Bare rentekostnad opptil 0,75 prosent av lånebeløpet for støttemånedene kan tas med. April Ja Nei
§ 3-2 Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er en nødvendig del av tjenesten, og som av hensyn til dyrevelferd må opprettholde en viss bemanning, kan regne med nødvendige lønnskostnader til dyrestell og nødvendige kostnader til fôr og veterinær. Mars Ja Ja
§ 3-4 Justeringer og presiseringer for konsern. Blant annet må konsern utpeke ansvarlig foretak og kontaktperson. Mars Nei Nei
§ 3-4 Konserndefinisjonen utvides fra og med april til å omfatte selskaper eid av personlig eier, hvor vedkommende alene eller sammen med nærstående representerer mer enn 50 prosent av stemmene i to eller flere selskap. April Ja Ja
§ 4-1 Flere opplysninger kan offentliggjøres fra og med søknad for april 2020. Opplysninger om faktisk omsetning i januar og februar 2019 og faktisk omsetning i januar og februar 2020 kan også offentliggjøres. April Nei Nei
§ 4-5 Hvis Skatteetaten i en sak anser at bekreftelse fra autorisert regnskapsfører ikke er tilstrekkelig, kan de nå kreve at en revisor bekrefter innholdet i søknad om tilskudd. Mars Nei Nei

 

Skriftlige avklaringer fra Skatteetaten

Skatteetaten har også kunngjort en del skriftlige avklaringer til bestemmelsene på sidene til ordningen: https://kompensasjonsordning.no/avklaringer.

Bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor

Foretak som søker om tilskudd må kunne legge frem en bekreftelse av opplysninger i søknaden ved forespørsel fra Skatteetaten. Søker som har fått tildelt tilskudd, skal uansett legge frem bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Skatteetaten har nå publisert en veiledning til de kontrollhandlingene regnskapsfører og revisor bør utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysninger i søknad. Du finner veiledningen på denne nettsiden.

I Sticos Oppslag finner du sjekkliste for kontrollhandlingene og mal for bekreftelsen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Print

Sticos holder deg oppdatert: