Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Ny runde med støtteordninger til næringslivet

Korona: Ny runde med støtteordninger til næringslivet

Regjeringen la frem forslag til nye støtteordninger for næringslivet i sin pressekonferanse 10.11.2020. Regjeringspartiene har i ettertid blitt enige med Frp om noen utvidelser. Ny kompensasjonsordning for foretak med omsetningsfall bygger på den forrige. I tillegg kommer det en ny kompensasjonsordning for arbeidsgivere med store kostnader til innreisekarantene.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Som følge av smitteutviklingen de siste ukene måtte regjeringen komme på banen med nye støtteordninger for næringslivet. Dagens situasjon er enda tøffere for mange bedrifter og flere føler på risikoen for konkurs. Her er ordningene det er blitt enighet om:

  • En ny kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere videreføres ut februar 2021

  • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell

  • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer

  • Tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører økes fra 40 til 60 pst

  • Tilpasning av ordningene for kultursektoren

  • Forlengelse av regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

  • Forlengelse av den midlertidige garantiordningen for kredittforsikring frem til 30. juni 2021

  • Videreføre lav mva-sats første halvår 2021

Kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien.
 

Det kan søkes om støtte for to og to måneder om gangen for perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021. Ordningen kan forlenges ved forskrift. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember, skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.

Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og de jobber med å sette opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021. Skatteetaten forvaltet den forrige ordningen, men må nå prioritere andre oppgaver.

Det er ventet at opplysninger i søknaden må bekreftes av en regnskapsfører eller revisor, men om dette skal gjelde alle vil bestemmes av forskriften.
 

Departementet vil gi en forskrift som gir nærmere krav til hva søknaden skal inneholde, leveringsmåte, frister, dokumentasjon, og bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører.

Da det vil ta tid før bedriftene får pengene sine fra denne ordningen, vil mange være avhengig av å benytte seg av lånegarantiordningen via sin bankforbindelse fremover. Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021. Det åpnes for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.

Beregningsmodell

Støtten beregnes med utgangspunkt foretakets faste, uunngåelige kostnader:

  • Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x justeringsfaktor

For september og oktober foreslås justeringsfaktor på 70 prosent, 85 prosent for november/desember og 80 prosent for januar/februar. Departementet skal gi forskrift til loven som gir nærmere regler for beregning av tilskuddet, justeringsfaktoren, hvilke kostnader som omfattes, øvre grenser for tilskudd som kan gjelde det enkelte foretak eller konsern og regler for konserninterne kostnader og omsetning.

Når justeringsfaktoren er på 0,7 betyr det at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av kostnadene.

Flere regelendringer knyttet til koronapandemien kan du lese her

Kompensasjonsordning for bedrifter med utgifter til innreisekarantene

Mange bedrifter i Norge, blant annet i verftsindustrien og i bygg og anleggsnæringen, er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Regjeringen foreslår derfor egen kompensasjonsordning for disse bedriftene. Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag.  Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner. Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal forvalte ordningen. 

Forlengelse av garantiordningen for kredittforsikring

Regjeringen foreslår å forlenge ordningen med garantiordning for kredittforsikring frem til 30. juni 2021. Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs, eller ikke kan betale. Ordningen forvaltes av GIEK, men innebærer at bedrifter i Norge kan forholde seg til kredittforsikringsselskapene.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: