Sticos Fagstoff

Korona: Nye frister for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter

Korona: Nye frister for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter

Myndighetene har vedtatt endringer i fristene for rapportering og innbetaling av skatter og avgifter som følge av virusutbruddet. De viktigste endringene gjengis her.

Magne Olufsen, fagsjef i Sticos

Arbeidsgiveravgift

 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020.
 • Det er ingen endringer i leveringsfristen for a-meldingen.

Merverdiavgift

 • Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 2020 er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Dersom virksomheten har merverdiavgift til gode i 2. termin, vil tilgodebeløpet motregnes mot merverdiavgift å betale for 1. termin.
 • Det er ingen endringer i leveringsfristen for mva-meldingen.

Skatt

 • Frist for levering av skattemelding for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august 2020. Det vil ikke gis utsettelse utover dette.
 • Betaling av forskuddsskatt for personlige skattytere (ENK)
  • For første termin er betalingsfristen utsatt fra 15. mars til 4. mai 2020
  • For andre termin er betalingsfristen utsatt fra 15. mai til 15. juli 2020
 • Betaling av forskuddsskatt for selskap
  • For andre termin er betalingsfristen utsatt fra 15. april til 1. september 2020

Øvrige endringer knyttet til rapportering og betaling

Skatteetaten stopper bruk av tvangsmulkt for arbeidsgivere og andre som leverer a-melding etter den fastsatte fristen. I første omgang stoppes tvangsmulkt for a-melding med leveringsfrist 5. mars.

Tilsvarende stopper Skatteetaten midlertidig bruk av tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni, dvs. meldinger for 1. termin og 2. termin 2020. Forsinkelsesrenter vil likevel påløpe for de som ikke har fått utsatt frist for innbetaling av merverdiavgiften, dvs. for betaling av 2. termin, årstermin med frist 10. mars og årstermin for primærnæring med frist 14. april.

 

Mer informasjon om aktuelle regelendringer som følge av korona finner du i Sticos Oppslag. Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: