Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Korona: Viktige frister for å søke tilskudd

Korona: Viktige frister for å søke tilskudd

Regjeringen har innført en rekke tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet, her er noen av de. Ikke glem å søke innen fristen!

Elin Petersen og Therese Olsson Storøy, rådgivere i Sticos

Kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett

Formålet med denne ordningen å kompensere betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med koronautbruddet. Mer informasjon finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside og søknadsfristen er 15. september. 

Se gratis webinarer om kompensasjonsordningen og andre korona-regelendringer her

Tilskuddsordning til reiselivsnæringen

Innovasjon Norge administrerer ordningen, og bedrifter kan søke om pengene via deres hjemmesider innen 15. september. Innovasjon Norge vil åpne for søknader 14. august. Mer om ordningen finner du her.

Tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Siste frist for å sende inn søknad for juni, juli og august er utsatt til 31. oktober 2020. Siste frist for mars, april og mai var 31. juli 2020 men endringer av mottatt tilskudd for disse månedene kan gjøres innen 31.oktober.

Les også: Korona: Dette er kompensasjonsordningen

Refusjon for forskuttert lønnskompensasjon

Dersom permitterende arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere i form av lønn i stønadsperioden, refunderes utbetalt lønn oppad begrenset til 6G pr år. Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til NAV innen 31. august 2020.

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Søknad om tilskudd kan tidligst sendes inn etter utløpet av august og etter at søknadssystemet er åpnet. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020. (Det er tidligere uttalt at det tas sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september.). Her kan du lese mer om denne lønnsstøtten.

Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin

Grunnlag innrapporters via a-melding som normalt. Skatteetaten beregner hvor mye som skal refunderes og sender krav på innbetaling av arbeidsgiveravgift. Forfall for betaling er 15.oktober. De som allerede har betalt innen den opprinnelige fristen vil få refundert for mye innbetalt iht. skatteetatens sin beregning av riktig beløp i 3. termin.

Inntektssikring for personlig næringsdrivende og frilanser

Ordningen administreres via nav.no/arbeid/inntektskompensasjon. Søknad sendes innen utgangen av måneden etter den måneden det søkes for.  Ordningen oppheves 1.november 2020.

Koronautbruddet gir store konsekvenser for mange bedrifter. Vi ønsker å bidra ved å gi deg GRATIS tilgang til Sticos Oppslag i 7 dager.

Print

Sticos holder deg oppdatert: