Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Nye regnskaps- og revisjonsregler for små idrettslag fra 2020

Nye regnskaps- og revisjonsregler for små idrettslag fra 2020

Med virkning fra regnskapsåret 2020 blir det endringer i regnskaps- og revisjonsregler for små idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Blant annet blir kravene til regnskapet mindre detaljert. 

Audun Stenberg, rådgiver i Sticos

Hovedsakelig vedrører endringene idrettslag som har mindre enn fem millioner kroner i omsetning. Lovteknisk er endringen løst ved at NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser oppheves, og bestemmelser tas inn i Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralymiske komité (NIF-loven).

Sticos Oppslag er det eneste oppslagsverket du trenger hvis du jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis her!

Regnskapsplikt

Idrettslag som har fem millioner kroner eller mer i omsetning, eller har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller har gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk, plikter å følge regnskapslovens regler.

Øvrige idrettslag er regnskapspliktig etter NIF-loven. Kravet til regnskap for disse er i utgangspunktet lite detaljert, og stiller følgende krav:

  • Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele organisasjonsleddets aktivitet

  • Dersom organisasjonsleddet er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet

Norges Idrettsforbund vil sannsynligvis komme med veiledninger etter hvert.

GRATIS E-BOK: Dette må du vite om oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold

Revisjonsplikt

Idrettslag som har en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer skal engasjere registrert eller statsautorisert revisor til revisjon av årsregnskapet. For idrettslag som ikke har engasjert revisor, skal kontrollutvalget foreta regnskapsrevisjon.

Bokføringsplikt

Noen idrettslag vil være bokføringspliktige etter bokføringsloven, for eksempel hvis de er regnskapspliktige etter regnskapsloven eller har plikt til å levere mva-melding.

For idrettslag som ikke er bokføringspliktige etter bokføringsloven gjelder følgende bestemmelser, som kan ses på som en slags forenklet bokføringsplikt:

  • alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse

  • regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og organisasjonsleddets art og omfang tilsier

  • regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt

Dette er bestemmelser som er videreført fra NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: