Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Risikostyring og internkontroll – en evig bekymring eller nyttig læring?

Risikostyring og internkontroll – en evig bekymring eller nyttig læring?

For å oppfylle lovmessige krav må alle regnskapsførerforetak ha et hensiktsmessig system for risikostyring og internkontroll.
Men hva bør et slikt system egentlig gjøre for deg?

Risikovurdering i hverdagen

Både risikobildet og hvordan man best gjennomfører en internkontroll har endret seg betydelig siden forskriften ble innført i 2009. Temaet har ikke bare blitt heftig diskutert i regnskapsbyrå og bransjeorganisasjoner - det har også vært en hard nøtt å knekke for oss i Sticos. Vi har snakket med produktsjef Bente Sandblost om hvordan dette blir løst i den nye risikomodulen i Sticos Oversikt.

- Det viktigste for oss som jobber med risikomodulen er å lage funksjoner som gir reell nytte i arbeidshverdagen. Det høres kanskje ikke så komplisert ut, men det er noe av det desidert vanskeligste og mest tidkrevende å få til. For det første så må alle som er involvert i utviklingen sette seg inn i hva regelverket innebærer, og hvordan regnskapsfører jobber med kravene de er pålagt. Deretter ser de på hvordan etterlevelse av regelverk og sikring av dokumentasjon kan gjøres enklest mulig i praksis. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom jurister, systemutviklere og ikke minst kundene våre, forteller hun.

Fanger opp komplekse risikomomenter

Bente opplever at mange regnskapsførere syns risikovurdering er vanskelig, og påpeker at dette har vært en viktig drivkraft i videreutviklingen av Sticos Oversikt.

- En sjekkliste blir for enkelt. Løsningen må ivareta den kompleksiteten risikovurdering faktisk er. Å utføre betalingsoppdrag på vegne av kunder er underlagt større risiko enn å utføre årsoppgjørsoppdrag. Og en stor virksomhet med mange transaksjoner mot høyrisikoland, vil kreve en helt annen årvåkenhet enn en liten kjøpmann på hjørnet, sier hun.

Den nye riskomodulen i Sticos Oversikt forenkler denne kompleksiteten ved å sette ulik informasjon sammen, slik at momenter med tilsynelatende lav risiko blir identifisert som høy risiko når de ses i tilknytning til noe annet.

Vil du se hvordan dette fungerer? Kontakt oss for en gjennomgang av løsningen

Enklere for regnskapsføreren

Hvis regnskapsbyråets ansatte skal fange opp og avdekke hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet, er det kjempeviktig å ha rutiner som både identifiserer hvor risikoen ligger og hvordan man skal håndtere det, sier Bente.

- Regnskapsfører skal ikke bare kontrollere om virksomhetens nøkkeltall skiller seg ut for å rapporter til bedriftseier. De må også være oppmerksomme på om selskapet går uvanlig godt fordi det er hvitvasking involvert. Slike signaler kan Sticos Oversikt hjelpe deg å fange opp – så er det opp til deg å bruke dette fornuftig. Verktøyet gjør ikke jobben for deg, men hjelper deg med å tolke regelverk, sortere data og sette det sammen, slik at du sparer tid på den biten, sier hun entusiastisk.

Risikostyring og internkontroll med Sticos Oversikt

Risikomodulen i Sticos Oversikt utvikles fortløpende med nye funksjoner for risikostyring og internkontroll. Løsningen forenkler kartlegging og vurdering av risikoelementer, både knyttet til hvert enkelt kundeoppdrag og på overordnet nivå for regnskapsbyrået. Dette sikrer en enklere hverdag for regnskapsførerne, og en bekymringsfri internkontroll for byråleder.

Systemet har fått kjempegode tilbakemeldinger fra bransjen så langt, og vi vil gjerne vise deg både risikomodulen og alle de andre nyttige funksjonene rundt oppdragsstyring, dokumentasjon og kvalitetskontroll. Kontakt oss for mer informasjon

Kom i gang med
Sticos Oversikt

Effektiv oppdragsstyring, kvalitetssikring og avstemming i en brukervennlig skyløsning. Med Sticos Oversikt får du full kontroll på tidsfrister, gjøremål og dokumentasjon på utførte oppgaver.

BOOK EN DEMO HER
 
Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: