Sticos Fagstoff

Slik er reglene for avtaler med nærstående fra 1.1.2020

Slik er reglene for avtaler med nærstående fra 1.1.2020

Avtaler mellom selskapet og visse nærstående, som tidligere måtte godkjennes av generalforsamlingen, må nå i stedet godkjennes av styret. Det er også endring i beløpsgrenser, og det er vedtatt overgangsregler.

Brynhild Bakken Kvernmo, rådgiver i Sticos

Fra 1.1.2020 ble reglene for transaksjoner med nærstående i aksjeloven § 3-8 endret.

I Sticos Oppslag finner du fullstendig oversikt over alle unntak både før og etter 1.1.2020, omtale av overgangsreglene, prosessbeskrivelser, og veiledning og maler for redegjørelser og styrebehandling. I Sticos Proff har vi utarbeidet en veiviser for vurdering av regelverket, og som gir utarbeidelse av de nødvendige dokumentene.

Avtaler med nærstående

Avtaler som inngås mellom selskapet og selskapets aksjonærer, styremedlemmer, daglig leder, en aksjeeiers morselskap eller nærstående til disse, må fra 1.1.2020 godkjennes av styret. Det samme gjelder avtaler som er inngått av noen som «handler etter avtale» med noen av de nevnte nærstående. Det er flere unntak fra reglene, blant annet er det unntak for avtaler med virkelig verdi på 2,5 % av balansesum eller mindre, og avtaler hvor selskapets ytelse har virkelig verdi under kr 100 000.

Les også: Regelendringer fra 1. januar 2020

Saksbehandling

Avtaler som rammes av regelverket må som nevnt godkjennes av styret, og styret må utarbeide en redegjørelse. Redegjørelsen må bekreftes av en revisor, og redegjørelsen og bekreftelsen må sendes til Foretaksregisteret og alle aksjeeiere.

Les også: Nye regnskaps- og revisjonsregler for små idrettslag fra 2020

Endringene oppsummert

Sammenligning av det nye regelverket og slik det var i 2019:

Bestemmelse

Avtaler inngått etter 1.1 2020

Avtaler inngått før 1.1 2020

Godkjenningsorgan

Styret

Generalforsamlingen

Beløpsgrense

Gjelder avtaler der selskapets ytelse er større enn 2,5 prosent av balansesum

Gjelder avtaler der selskapets ytelse er større enn 10 prosent av aksjekapitalen

Nominell beløpsgrense

Unntak for avtaler med virkelig verdi under 100 000 kroner

Unntak for avtaler med virkelig verdi under 50 000 kroner (Men forutsetter styregodkjenning

Unntaksbestemmelse

Unntak videreføres (delvis ny ordlyd), i tillegg nytt unntak som gjelder finansforetak

I Sticos Oppslag finner du oversikt over alle unntakene

Krav til redegjørelse fra styret og innsending til Foretaksregisteret

Ja. Nytt krav at redegjørelsen må inneholde en erklæring om at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i Aksjeloven § 3-4 vil være oppfylt.

Ja

Krav til revisoruttalelse til redegjørelsen

Ja.

Ja

 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: