Sticos Fagstoff

Statsbudsjettet 2021: Tilskuddsordninger for kultur, frivillighet, idrett og reiseliv

Statsbudsjettet 2021: Tilskuddsordninger for kultur, frivillighet, idrett og reiseliv

Regjeringen har i budsjettet for 2021 satt av bevilgninger for egne stimuleringsordninger til kultur, idrett og frivillighet og særskilte tiltak mot reiselivsnæringen.

Innenfor kultur, frivillighet og idrett foreslås det som tidligere varslet egne stimuleringsordninger som skal bidra til økt aktivitet og legge til rette for at det kan gjennomføres arrangementer med de begrensninger som smittevernreglene setter. Ordningene foreslås innrettet med varighet på et halvt år inn i 2021, med forslag om bevilgninger på til sammen 2,6 mrd. kroner. 

Det foreslås 680 mill. kroner for 2021 til særskilte tiltak rettet mot reiselivsnæringen. Dette omfatter blant annet en kompensasjonsordning for faste kostnader for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall og tilskuddsordning for bedriftsutvikling i reiselivsnæringen. 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: