Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Styrking av forbrukernes rett til å betale med kontanter

Styrking av forbrukernes rett til å betale med kontanter

Regjeringen har sendt på høring forslag til endring i finansavtaleloven som skal styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter.

Atle Mæhlum, rådgiver i Sticos

Bakgrunn for forslaget

I den nye finansavtaleloven som ennå ikke er trådt i kraft fastslås det at forbrukere alltid har rett til å betale med kontanter hos betalingsmottakeren. Utviklingen de senere årene har gått  i retning av at stadig flere butikker og tjenesteleverandører ikke lenger aksepterer kontanter som betalingsmiddel. Departementets mener dette delvis skyldes at den gjeldende bestemmelsen er uklar og ikke gir en tydelig nok ramme for retten til å betale med kontanter. 

Noen forbrukere er ikke i stand til eller ønsker ikke å bruke kortløsninger eller betale via bankkonto. I tillegg innebærer kontanter som betalingsmiddel en beredskapssikkerhet. Dersom ingen betaler med kontanter og ingen tar imot kontanter, vil kontanter ikke lenger utgjøre noen reell beredskapsløsning i tilfelle av svikt i betalingsformidlingsløsninger.

Lær mer med vårt nettkurs: Dokumentasjon av kontantsalg og krav til kassasystem

Salg fra betjente faste forretningslokaler

Departementet foreslår at i betjente faste forretningslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester, skal forbrukere ha rett til å betale med kontanter. Å knytte retten til kontant betaling til om salget finner sted i et betjent fysisk salgslokale, gir etter departementets syn en mer treffende og presis regel enn den gjeldende bestemmelsen som lar det være avgjørende om betalingen finner sted «hos betalingsmottakeren».

Bestemmelsen vil omfatte blant annet salg i butikker, kiosker og andre utsalgssteder og restauranter, hoteller, frisørsalonger og andre lokaler der tjenester selges. Også salg i flyttbare forretningslokaler vil være omfattet. Forslaget innebærer at butikker, restauranter og andre som tilbyr varer eller tjenester fra et salgslokale, og som i dag ikke tar imot kontanter, vil måtte legge om denne praksisen. Retten til kontant betaling vil ikke gjelde i butikker som fullt ut er selvbetjente, for eksempel døgnåpne matvarebutikker som kun har selvbetjente kasser og heller ingen øvrig betjening til stede.

Det vil ikke være i strid med den foreslåtte bestemmelsen å tilby enklere og mer praktiske løsninger for betaling med kort mv. enn for betaling med kontanter. Kunden vil for eksempel måtte finne seg i at det blir lengre kø i den ene betjente kassen der det tas imot kontanter, enn i selvbetjeningskassene. Det kan likevel ikke gjøres så tungvint for kunden å betale med kontanter at retten ikke kan sies å være reell.

Høringsuttalelsen problematiserer ikke bruk av kontanter i forhold til økonomisk kriminalitet og “svart” omsetning, men ber om synspunkter på om det bør oppstilles beløpsmessige eller andre begrensninger. Dette kan for eksempel være at retten til å betale med kontanter ikke skal gjelde for beløp som overstiger den tilsvarende grensen på 40 000 kroner etter hvitvaskingsloven, eller av hensyn til ransrisiko ikke skal gjelde om natten.

Mer om dette temaet finner du i Sticos Oppslag under emnet Kontanter som betalingsmiddel. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her! 

Særlige utfordringer for persontransporttjenester

For persontransporttjenester er det en del særlige hensyn som kan tilsi en særskilt regulering. Departementet foreslår derfor å åpne for at det kan gis regler i forskrift om retten til å betale med kontanter for kollektivtransporttjenester med buss, tog, t-bane og trikk. I vurderingen av hvilke regler som bør gjelde for betaling av kollektivtransporttjenester, må det tas i betraktning at transportselskapet kan ha gode grunner for ikke å akseptere kontant betaling på alle steder der transporttjenesten leveres. Når det gjelder betaling om bord på transportmiddelet, vil billettkjøp med kontanter dessuten kunne utgjøre et forsinkende element og en ransrisiko. 

Departementet vurderer regler i forskrift slik at tjenesteyter må tilrettelegge for kontant betaling i rimelig nærhet til der forbrukeren skal benytte transporttjenesten. Innholdet i en slik forskrift må vurderes nærmere og sendes på egen høring.

Det fremgår ikke av høringsforslaget når bestemmelsen eventuelt skal tre i kraft. Fristen for å sende inn høringssvar er 19.desember 2022. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.


Sticos holder deg oppdatert: