Sticos Fagstoff

Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

Utarbeider du skattemeldingen for næringsdrivende må du kvalitetssikre skjemaene og skatteberegningen. Selv om du bruker årsoppgjørsprogram, så kan vesentlige feil skje. Skatteetaten vil sjelden akseptere feil som skrivefeil og det er stor risiko for å få tilleggsskatt.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Nylig avsagt dom i Lagmannsretten resulterte i at Skatteetaten fikk medhold i å ilegge tilleggsskatt på 30 millioner kroner som følge av feil i skattemeldingen fra SATS. Dommen viser at det settes krav til kvalitetssikring av skattemeldingene. Det skal mye til for å bli hørt med at det er en skrivefeil og at det ikke var meningen. 

I regnskapet til SATS var det gjennomført en nedskrivning av en større aksjepost og det var glemt å tilbakeføre beløpet på næringsoppgaven side 4. Den regnskapsmessige nedskrivningen kom skattemessig til fradrag. 

Hvorfor er det så krevende og kan feilen rettes?

Det er spesielt forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler som gjør at utfylling av skattemelding med underliggende skjema og skatteberegningen blir krevende. Det krever kompetanse om regelverket, forståelse av skjema til skatteetaten og hvordan årsoppgjørsprogrammet ditt fungerer. Det er ikke bare å trykke på en knapp og tro at alt blir riktig behandlet. Samme hvor mye tekniske og «automatiske» programmer du benytter, må du kvalitetssikre at det blir riktig. Det er mange feilkilder. Det kan være feil eller manglende innlagte data  i årsoppgjørsprogrammet eller feil eller manglende kobling mot postene i skjemaene. Derfor må du gjøre noen kontroller før du sender inn til skatteetaten. 

Oppdager du feil i ettertid må du rette og sende inn på nytt. Du vil da kunne unngå tilleggsskatt hvis ikke skatteetaten allerede har begynt å gjennomføre kontroll av skattemeldingen. 

Hvordan kontrollere

I årsoppgjørsprogrammet vil du kunne gjøre en automatisk skatteberegning. Denne må kontrolleres mot skattemelding og pliktige skjema. Du må ha god kontroll på endring i forskjell mellom regnskaps- og skattemessige verdier (midlertidige forskjeller) og permanente forskjeller. Du må også forstå næringsoppgaven side 4 for å kunne påse at alle poster er riktig behandlet her. Er det eksempelvis gjennomført en regnskapsmessig  nedskrivning av aksjeverdier må du vite at den posten skal tilbakeføres på denne siden. Det betinger at du må se over regnskapet og tenke over om større  poster er riktig håndtert i skatteskjemaene. 

I tillegg vil en analyse av skattekostnaden i regnskapet gi en siste sjekk på om du har fått med alt. I en slik analyse bør du utfra forståelse av virksomheten og ved å se over regnskapet, kunne ta stilling til om det er vesentlige feil i skatteberegningen.  Du analyserer hvorfor skattekostnaden ikke er 22% (skattesats) av resultat før skatt. Årsaken til det er permanente forskjeller. Permanente forskjeller er inntekter/kostnader som aldri kommer til inntekt eller fradrag i skattemessig inntekt. Ved å gjennomgå regnskapet og tenke over hvilke poster som er permanente forskjeller, vil du også kunne fange opp vesentlige feil. Det vil da ofte skyldes feil behandling i skatteskjemaene. 

Les også Forberedelse årsoppgjør for et AS – har du kontroll på skatteberegningen

Digital skattemelding 

Mange er sikkert kjent med at det nærmer seg digital skattemelding for næringsdrivende. Det handler om forenkling av innrapportering til skatteetaten. Mange tenker kanskje da at det vil bli enda mer automatisert og risikoen for feil blir mindre. Vær likevel oppmerksom på at det må gjennomføres en kvalitetssikring av informasjonen som sendes inn til skatteetaten. For som vi har sett, så kan feil gi store beløp i tilleggsskatt.  

Les også Årsoppgjøret – dokumentasjon og avstemming 

Vil du lære mer om temaet? 

Få ny kunnskap ved å ta ett eller flere av våre aktuelle nettkurs:  
•    Skatteberegning for AS
•    Regnskaps- og skattemessige forskjeller
•    Årsoppgjør – praktisk årsavslutning
•    Dokumentasjon og avstemming av balansen i årsoppgjøret

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: