Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

Utarbeider du skattemeldingen for næringsdrivende må du kvalitetssikre opplysningene og skatteberegningen. Selv om du bruker årsoppgjørsprogram, så kan vesentlige feil skje. Skatteetaten vil sjelden akseptere feil som skrivefeil, og det er stor risiko for å få tilleggsskatt.

Elin Petersen, rådgiver i Sticos

Skatteetaten er tydelig i dommer og saker i skatteklagenemnda, at de forventer kvalitetssikring av skattemeldingen. Det er skattyter som er ansvarlig for at den er riktig og det skal veldig mye til for å kunne få aksept for å bli hørt med at feil er en skrivefeil eller at det ikke var meningen.

Lagmannsrettens dom fra 2020 nevnes ofte i denne sammenheng. Skatteetaten fikk medhold i å ilegge tilleggsskatt på 30 millioner kroner som følge av feil i skattemeldingen fra SATS. I regnskapet til SATS var det gjennomført en nedskrivning av en større aksjepost og det var glemt å tilbakeføre beløpet på næringsoppgaven side 4. Den regnskapsmessige nedskrivningen kom skattemessig til fradrag. 

Hvorfor er det så krevende, og kan feilen rettes?

Det er spesielt forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler som gjør at utfylling av skattemelding med underliggende skjema og skatteberegningen blir krevende. Det krever kompetanse om regelverket, forståelse av skjema til skatteetaten og hvordan årsoppgjørsprogrammet ditt fungerer. Det er ikke bare å trykke på en knapp og tro at alt blir riktig behandlet. Samme hvor mye tekniske og «automatiske» programmer du benytter, må du kvalitetssikre at det blir riktig. Det er mange feilkilder. Det kan være feil eller manglende innlagte data  i årsoppgjørsprogrammet eller feil eller manglende kobling mot postene i skjemaene. Derfor må du gjøre noen kontroller før du sender inn til skatteetaten. 

Oppdager du feil i ettertid må du rette og sende inn på nytt. Du vil da kunne unngå tilleggsskatt hvis ikke skatteetaten allerede har begynt å gjennomføre kontroll av skattemeldingen. 

Hvordan kontrollere

I årsoppgjørsprogrammet vil du kunne gjøre en automatisk skatteberegning. Denne må kontrolleres mot skattemelding og pliktige skjema. Du må ha god kontroll på endring i forskjell mellom regnskaps- og skattemessige verdier (midlertidige forskjeller) og permanente forskjeller. Du må også forstå næringsoppgaven side 4 for å kunne påse at alle poster er riktig behandlet. Er det eksempelvis gjennomført en regnskapsmessig  nedskrivning av aksjeverdier, må du vite at den posten skal tilbakeføres på denne siden. Det betinger at du må se over regnskapet og tenke over om større poster er riktig håndtert i skatteskjemaene. 

I tillegg vil en analyse av skattekostnaden i regnskapet gi en siste sjekk på om du har fått med alt. I en slik analyse bør du ut fra forståelse av virksomheten og ved å se over regnskapet, kunne ta stilling til om det er vesentlige feil i skatteberegningen.  Du analyserer hvorfor skattekostnaden ikke er 22% (skattesats) av resultat før skatt. Årsaken til det er permanente forskjeller. Permanente forskjeller er inntekter/kostnader som aldri kommer til inntekt eller fradrag i skattemessig inntekt. Ved å gjennomgå regnskapet og tenke over hvilke poster som er permanente forskjeller, vil du også kunne fange opp vesentlige feil. Det vil da ofte skyldes feil behandling i skatteskjemaene. 

Les også Forberedelse årsoppgjør for et AS – har du kontroll på skatteberegningen

Ny digital skattemelding

Mange er sikkert kjent med at det nærmer seg ny digital skattemelding for næringsdrivende. Det handler om forenkling av innrapportering til skatteetaten. Mange tenker kanskje at det vil bli enda mer automatisert og risikoen for feil blir mindre. Vær likevel oppmerksom på at det må gjennomføres en kvalitetssikring av informasjonen som sendes inn til skatteetaten.  For som vi har sett, så kan feil gi store beløp i tilleggsskatt.  

 

Les også Ny skattemelding for enkeltpersonforetak eller selskap krever forberedelser

Vil du lære mer om temaet? 

Få ny kunnskap ved å ta ett eller flere av våre aktuelle nettkurs:  
•    Skatteberegning for AS
•    Regnskaps- og skattemessige forskjeller
•    Årsoppgjør – praktisk årsavslutning
•    Dokumentasjon og avstemming av balansen i årsoppgjøret

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 


Sticos holder deg oppdatert: