Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Hvordan skal ID-kontroll utføres?

Hvordan skal ID-kontroll utføres?

Det råder en del usikkerhet rundt ID-kontroller hos revisorer og regnskapsførere. Vår fagsupport får stadig henvendelser om hvordan ID-kontroll skal utføres og av hvem.

Hans Olav Sekkeseter, rådgiver i Sticos

Først en oppklaring:

  • Signatur med Bank-ID er ansett som gyldig legitimasjon
  • Det er ikke nødvendig å kontrollere legitimasjon på reelle rettighetshavere
  • Signatur av oppdragsavtale ved bruk av Bank-ID er også gyldig som legitimasjonskontroll av den som har signert

Kunden: I de fleste tilfeller er dette en juridisk person, og kontroll av gyldig legitimasjon består i utskrift av fersk firmaattest. Den som handler på vegne av kunden (kontaktperson) skal dokumentere at vedkommende er berettiget til å representere selskapet utad. Dette finnes vanligvis i firmaattest, men stiftelsesdokument, skriftlig fullmakt eller lignende vil også gjøre susen.

Kontaktperson: Som nevnt er dette den personen som er berettiget til å representere selskapet utad. Identiteten skal bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon.

Reelle rettighetshavere: Dette er fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 25 % eller mer av kunden. Hvitvaskingsloven har også et bredere spekter av hvem som kan anses som reell rettighetshaver, se Hvitvaskingsloven § 2, nr 3.

Av reelle rettighetshavere skal det ikke foretas noen kontroll av gyldig legitimasjon. Her er det tilstrekkelig å registrere navn og tilleggsopplysninger som entydig identifiserer hvem denne personen er. Det skal være mulig å skille den aktuelle personen fra andre personer med samme navn. Adresse, fødselsår og lignende kan da være tilstrekkelig.

Gyldig legitimasjon: Dette kan være både fysisk og elektronisk legitimasjon.

Fysisk legitimasjon

Fysisk legitimasjon skal være utstedt av offentlig myndighet, eller av annet organ som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og inneholde fullt navn, navnetrekk, fotografi og fødselsnummer eller D-nummer.

Eksempel: Pass, førerkort, bankkort med bilde

Elektronisk legitimasjon

Hva som anses som gyldig elektronisk legitimasjon for fysiske personer er regulert i hvitvaskingsforskriften § 6, som viser til forskrift 21. november 2005 nr. 1296 om frivillige selvdeklarasjonsordninger for sertifikatutstedere (selvdeklarasjonsforskriften).

BankID vil være gyldig elektronisk legitimasjon, jf. NKOM register over tilbydere av sertifikat etter selvdeklareringsordningen.

For mer informasjon: Se Finanstilsynets rundskriv 3/2017 (revisor) og 4/2017 (regnskapsfører)


Sticos holder deg oppdatert: